Reklama

Portal o energetyce

List intencyjny ws. powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Fot. Martin Abegglen / Flickr
Fot. Martin Abegglen / Flickr

Ponad 20 podmiotów, instytucji i uczelni podpisało w Płocku list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której liderem będzie PKN Orlen. Wodór to wielka szansa - ocenił wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Według niego w Polsce ma działać co najmniej pięć dolin wodorowych.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej odbyło się w środę w płockiej siedzibie PKN Orlen. Wśród sygnatariuszy dokumentu, oprócz samego koncernu, znaleźli się przedstawiciele m.in. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Toyoty Motor Poland.

Reklama
Reklama

"Wodór to wielka szansa na obniżenie emisyjności gospodarki, na konkurencyjność polskich firm w skali Europy i świata. To także zastosowanie w transporcie, energetyce, ciepłownictwie, w wielu technologiach przemysłowych, a także w magazynowaniu energii" - powiedział wiceminister klimatu. 

I dodał: "wodór jest naszą szansą na to, aby sprostać wyzwaniom klimatyczno-energetycznym, które w jakiś sposób narzuca nam polityka Unii Europejskiej, ale powiem więcej, my możemy być lepsi, możemy zaskoczyć Europę i cały świat tym, że w rozwiązaniach wodorowych będziemy liderem".

Według wiceministra klimatu, zgodnie z Polską Strategią Wodorową, w naszym kraju ma powstać do 2030 r. co najmniej pięć dolin wodorowych, a być może inicjatyw tych, opartych na potencjale poszczególnych makroregionów, będzie siedem albo osiem. Jak zaznaczył Zyska, to inicjatywy wpisujące się w budowę jednolitej gospodarki wodorowej w Polsce. Zwrócił przy tym uwagę, że to, co wyróżnia plan powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej, to fakt, iż liderem przedsięwzięcia jest PKN Orlen, jak podkreślił - koncern multienergetyczny. 

Zyska przypomniał, iż niedawno w Warszawie odbyło się podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki w Polsce, jak podkreślił, pierwszego na świecie tego typu dokumentu. Sygnatariuszami porozumienia, którego celem jest wypracowanie opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw wodoru, zostało 138 podmiotów. Uzgodnienie to zakłada m.in., że w 2030 r. moc polskich elektrolizerów do produkcji wodoru sięgnie 2 GW. 

"Przecieramy szlak, pokazujemy, jak można współpracować, jak można budować fundamenty gospodarki wodorowej w Polsce, w Europie i na świecie. Mamy ogromny potencjał, wyrażający się chociażby w zaangażowaniu PKN Orlen, ale także instytutów badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni" - oświadczył wiceminister klimatu. Jak podał, powołując się na raport Komisji Europejskiej, "rocznie ok. 870 mln euro może być wpompowanych w polską gospodarkę, jeżeli chodzi o technologie wodorowe".

Zyska zadeklarował stałe wsparcie rządu, w tym resortu klimatu, dla wszystkich inicjatyw związanych z rozwojem gospodarki wodorowej w Polsce.

Na świecie działa obecnie 36 dolin wodorowych w 20 krajach, w tym ponad 20 w Europie. Poziom inwestycji w obszarze istniejących już tego typu struktur to ponad 32 mld euro. Mazowiecka Dolina Wodorowa ma powstać do końca pierwszego kwartału 2022 r. Uczestniczące w niej podmioty, instytucje i uczelnie mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych. 

Jak zapowiedział PKN Orlen, Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie miejscem rozwoju i następnie wdrażania nowych technologii wodorowych, a także kształcenia przyszłej kadry je obsługującej. Koncern oznajmił przy tym, iż w ramach szeroko zakrojonego programu wodorowego będzie wdrażał gospodarkę wodorową na Mazowszu. Wśród pierwszych projektów wodorowych PKN Orlen wymienił m.in. huby wodorowe wraz z zakładami produkcji wodoru w Płocku i Ostrołęce, prototypową lokomotywę wodorową oraz stacje tankowania wodoru. 

PKN Orlen przypomniał, że spotkanie inicjujące powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej odbyło się 10 września w Płocku. Według koncernu powołanie zespołu roboczego ds. Mazowieckiej Doliny Wodorowej, w skład którego wchodzić będzie jeden przedstawiciel każdej ze stron inicjatywy, ma nastąpić do 31 października. Do 30 listopada ma z kolei zostać określona forma organizacyjno-prawna oraz harmonogram dalszej współpracy w ramach powoływanej Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Przygotowanie "mapy drogowej" dla tej inicjatywy, a także jej powołanie, ma zostać sfinalizowane do końca pierwszego kwartału 2022 r.

Płocki koncern podał, że wśród sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej znalazły się m.in. takie spółki, jak: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Siemens Energy, Solaris Bus & Coach, a także Komunikacja Miejska Płock, Stomil Bydgoszcz oraz NanoSpaceLab. W sumie inicjatywę tworzyć ma 25 podmiotów, w tym również instytucji i uczelni, jak np. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

"Inwestujemy w rozwój innowacyjnych technologii, które będą budowały wartość Grupy Orlen w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Kierunkiem, który nas szczególnie interesuje, jest technologia wodorowa. PKN Orlen już teraz jest jednym z trzech jego największych producentów w Europie" - powiedział prezes tej spółki Daniel Obajtek, cytowany w informacji o Mazowieckiej Dolinie Wodorowej. 

Obajtek zaznaczył, iż priorytetem PKN Orlen jest rozwijanie technologii produkcji tzw. zielonego wodoru (powstającego z odnawialnych źródeł energii). "Dlatego inicjujemy powstanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej, która będzie skutecznym wsparciem w osiągnięciu tego celu. Integracja biznesu ze światem nauki pozwoli realizować inwestycje wodorowe na dużą skalę, przyczyniając się do rozwoju krajowego przemysłu i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki" - dodał prezes koncernu. 

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki przyznał, iż dla koncernu, który koncentruje się na produkcji zielonego wodoru, cenna będzie współpraca w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej z partnerami, którzy mają już doświadczenie w jego wykorzystaniu jako źródła energii odnawialnej. "Działalność Doliny umożliwi prowadzenie prac inwestycyjnych i wdrożeniowych, a także naukowo-badawczych, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój technologii wodorowej, jednocześnie w pełni wykorzystując lokalny potencjał gospodarczy" - ocenił Węgrecki. 

PKN Orlen podkreślił, że zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w jego dążenie do osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. (PAP)

Źródło:PAP

Komentarze