Reklama

Gaz

Law4Growth: Grupa Azoty zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju

Podczas warsztatu „Energetyka”, odbywającego się w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju, uczestnicy mogli zapoznać się z niezwykle interesującą prezentacją Grupy Azoty dotyczącą planowanej budowy napowierzchniowego zakładu zgazowania węgla. Inwestycja będzie miała bardzo pozytywny wpływ zarówno na sektor górniczy, jak i szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne.

Maria Skorupka, dyrektor ds. rozwoju karbochemii Grupy Azoty, rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia, dlaczego chemiczny gigant zamierza podjąć się realizacji tej niezwykle ambitnej inwestycji. Podkreśliła, że choć będzie to pierwsza tego typu instalacja przemysłowa w Polsce, to na świecie funkcjonuje ich już 272, a liczba ta systematycznie rośnie - w samych Chinach powstaje obecnie ok. 30 nowych. Godnym odnotowania w tym kontekście jest szybki rozwój technologii zgazowania węgla, który czyni projekt Azotów (realizowany we współpracy z Tauronem i KGHM) bardzo atrakcyjnym ekonomicznie - prognozowany wzrost marzy EBITDA wynosi więcej niż 14%. Dyrektor wielokrotnie zwracała uwagę, że budowa zakładu ma istotne znaczenie nie tylko dla reprezentowanej przez nią spółki, ale również dla całego sektora energetycznego - prowadzono testy, których wstępne wyniki pokazały, że po odpowiednim przetworzeniu surowiec prawdopodobnie mógłby być wykorzystywany także do produkcji prądu.

Korzyści płynące z realizacji inwestycji:

  • Poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez własną produkcję gazu syntezowego (zmniejszenie zależności polskiego przemysłu chemicznego i energetycznego od importu gazu ziemnego). Szacuje się, że dzięki technologii Grupa będzie mogła zmniejszyć nawet o 15% zakupy „błękitnego paliwa”;
  • Zwiększenie konsumpcji węgla w Polsce (o ok. 1 milion ton) poprzez efektywne wykorzystywanie go do produkcji surowców chemicznych, takich jak: metanol, wodór; 
  • Rozwój czystych technologii węglowych, które wykorzystują węgiel jako surowiec przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych; 
  • Rozwój niskoemisyjnych technologii węglowych jako element dostosowania do polityki klimatyczno-energetycznej UE.
  • Obniżenie kosztu pozyskania głównego surowca dla komponentów chemicznych; 

Maria Skorupka poinformowała, że Grupa Azoty we współpracy z licencjodawcami potwierdziła, iż „czarne złoto” pochodzące z pokładów na Śląsku nadaje się do wykorzystania w procesie zgazowania - co jest znakomitą wiadomością dla pogrążonego w permanentnym kryzysie górnictwa.

Realizacja inwestycji, oprócz oczywistych nakładów finansowych, wymaga również spełnienia kilku innych warunków. Pierwszym z nich jest opracowanie spójnej polityki substytucji gazu ziemnego i gazu otrzymywanego poprzez zgazowanie. Potrzebne jest zwolnienie z akcyzy na węgiel wykorzystywany w procesach chemicznych. Po drugie, należy zapewnić operatorowi instalacji całkowite pokrycie zapotrzebowania na uprawnienia do emisji CO2. Po trzecie, projekt powinien być realizowany w specjalnej strefie ekonomicznej.

Zobacz także: PGNiG dostarczy gaz dla Elektrowni Puławy

Zobacz także: Polska firma partnerem Rosnieftu

Reklama

Komentarze

    Reklama