Reklama

Portal o energetyce

Lasy ratunkiem dla klimatu

Rola lasów borealnych w bilansie dwutlenku węgla to temat międzynarodowej konferencji i ministerialnych warsztatów, które odbywały się 27-28 kwietnia w Tucznie. Wzięli w nim udział eksperci z 15 krajów świata.

Spotkanie było kontynuacją działań zainicjowanych podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu. To właśnie Polska podczas COP21 zwróciła uwagę na rolę lasów w procesie pochłaniania CO2.

Profesor Jan Szyszko, minister środowiska tak podsumował wydarzenie: "Konferencja była bardzo owocna, dyskutowaliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami i wypracowaliśmy niezwykle istotne wnioski ważne z punktu widzenia wielu krajów. Mam nadzieję, że jest to początek dobrej, międzynarodowej współpracy na rzecz włączenia lasów do koncepcji zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami wypracowanymi na konferencji klimatycznej w Paryżu".

Pierwszy dzień konferencji miał formę warsztatów. Uczestnicy zwiedzili powierzchnie badawcze. Dowiedzieli się, jak gospodarka leśna wpływa na ilość zakumulowanego węgla oraz jak ilość węgla w glebie wpływa na różnorodność biologiczną. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprezentowała projekt funkcjonowania gospodarstwa węglowego. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dr Konrad Tomaszewski, podpisał wraz z przedsiębiorcami listy intencyjne dotyczące zakupu jednostek pochłaniania.

Kolejny dzień konferencji został poświęcony prezentacjom przygotowanym przez gości oraz dyskusji, w jaki sposób mierzyć pochłanianie CO2 przez lasy oraz jak to działanie włączyć do ogólnego bilansu rozliczenia zmniejszania emisji. Był też czas na wyciągnięcie wniosków i ich przedyskutowanie. Będą one podstawą do dalszej pracy.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 uczestników z 15 krajów świata, m.in. z USA, Rosji, Niemiec czy Litwy.

Zobacz także: Zmniejszyły się dostawy gazu do Polski na wejściach z UE

Zobacz także: Rynek ropy: Arabia Saudyjska zmienia strategię

Reklama

Komentarze

    Reklama