Reklama

Portal o energetyce

Kurtyka: Potrzebna integracja polskiego i czeskiego rynku gazu

Współpraca Polski i Czech w zakresie bezpieczeństwa energetycznego to jeden z głównych tematów IV Polsko-Czeskich Konsultacji Gospodarczych, w których udział wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka. Rozmowy odbyły się 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Wiceminister Kurtyka zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia współpracy polsko-czeskiej w sektorze gazu. "Jednym ze sposobów pozwalających zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne w regionie jest fizyczna integracja naszych rynków i solidarne dzielenie ryzyka. Z tego względu niezbędna jest dalsza intensywna praca polskich i czeskich operatorów gazowych" – zaznaczył. W kontekście wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, w toku konsultacji uzgodniono, że dogodną platformą współpracy na forum europejskim będzie Grupa Wyszehradzka, w której Polska od lipca br. przejmie od Republiki Czeskiej Prezydencję. 

Przedmiotem konsultacji polsko-czeskich były ponadto kwestie wspólnych wyzwań związanych z restrukturyzacją sektora węgla kamiennego i brunatnego, a także możliwości rozwoju energetyki jądrowej w świetle aktualnych tendencji kształtujących się na globalnym rynku energetycznym. 

Zobacz także: Gaz z Nord Stream 2 ma dotrzeć do Włoch nowym rurociągiem

Zobacz także: Ukraińcy: Nord Stream 2 "koniem trojańskim" Europy

Reklama

Komentarze

    Reklama