Reklama

OZE

Kurtyka o OZE: konieczny jest dalszy rozwój synergii między technologiami

W Abu Dhabi 14 stycznia 2017 r. rozpoczęło się coroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Polskę reprezentował na nim wiceminister energii Michał Kurtyka.

Dwudniowe spotkanie zgromadziło około 1100 przedstawicieli z ponad 150 krajów, w tym ponad 60 ministrów i reprezentantów 140 organizacji międzynarodowych. Zgromadzenie IRENA podsumowało roczną pracy Agencji. Dyskutowano nt. zmian sektora energetycznego w kierunku większego wykorzystania OZE oraz ścieżek inwestycyjnych w wypełnieniu Porozumienia Paryskiego (COP21).

Podczas sesji Zgromadzenia odbyły się dwa okrągłe stoły z udziałem ministrów krajów członkowskich: „W kierunku gospodarki napędzanej przez energię z OZE: innowacje dla kolejnego etapu transformacji sektora energii elektrycznej” oraz „Rozwój instalacji off-grid: w kierunku uniwersalnego dostępu do energii elektrycznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”. W obydwu debatach uczestniczył również wiceminister Kurtyka

Podsekretarz stanu w ME podkreślił potrzebę integracji odnawialnych źródeł energii z klasycznymi rynkami energii elektrycznej. ,,Konieczny jest dalszy rozwój synergii pomiędzy różnymi technologiami energetycznymi oraz lepsze wykorzystania rozwiązań odnawialnych m.in. poprzez mobilizację lokalnych społeczności" – powiedział. Zauważył też, że Polska, jako pierwszy kraj na świecie, wykorzystała emisję zielonych obligacji (green bonds) jako innowacyjne źródło finansowania inwestycji pro-środowiskowych.

Wiceminister Kurtyka brał również udział w spotkaniu państw Unii Europejskiej w inicjatywie „EU Energy Day” pod przewodnictwem Dyrektora-Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej, Dominique’a Ristori’ego. W trakcie Zgromadzenia przedstawiciel Polski - Sebastian Stępnicki, Stały Przedstawiciel RP przy IRENA - został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Pełnomocnictw.

 

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) jest organizacją międzyrządową, która wspiera 150 krajów/członków IRENA w przechodzeniu w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej i służy jako główna platformy dla współpracy międzynarodowej, centrum technologii, zasobów i finansowego wsparcia. IRENA promuje przyjęcie zrównoważonego wykorzystania wszystkich form energii odnawialnej, dostępu do energii, bezpieczeństwa energetycznego i niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego.

 

Zobacz także: Kurtyka dla Energetyka24: Za dwa lata prototyp polskiego samochodu elektrycznego

Reklama

Komentarze

    Reklama