Reklama

Gaz

Kurtyka: gazowe umowy międzyrządowe to dobry ruch

- Osiągnięte porozumienie ws. decyzji dotyczącej wymiany informacji w zakresie energetycznych umów międzyrządowych (IGAs) to krok do zapewnienia pełnej przejrzystości w tym procesie – podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka.

Wśród najważniejszych ustaleń, które zostały osiągnięte i zapisane w porozumieniu przez negocjatorów państw członkowskich i PE znalazły się:

  • wprowadzenie obowiązkowej kontroli ex ante umów dot. gazu oraz ropy pod kątem zgodności z prawem UE;
  • konieczność uwzględnienia opinii KE projektów umów dotyczących gazu ziemnego oraz ropy;
  • obowiązek objęcia umów międzyrządowych dot. energii elektrycznej obowiązkową oceną ex post. Uzgodniono także klauzulę przeglądową, przewidującą objęcie także tych umów kontrolą ex ante w przyszłości.

- W praktyce oznacza to, że porozumienia, zanim zostaną podpisane, będą sprawdzane przez KE czy nie zawierają klauzul sprzecznych z prawem UE. Przegląd będzie obejmował umowy dotyczące dostaw gazu i ropy naftowej – podkreśla wiceminister Kurtyka. Jego zdaniem dotychczasowe podejście, które przewidywało analizę przez Komisję Europejską porozumień dopiero po ich podpisaniu nie sprawdziło się. - Zmiany, które zaczną obowiązywać w nowej formule, mają działać w interesie wszystkich państw członkowskich. Powinny również wyeliminować w sposób skuteczny kwestie polityczne i wpłynąć na konkurencyjność na tym polu – dodał.

Tekst rozporządzenia IGA będzie musiał być jeszcze formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE. Następnie zostanie opublikowany w dzienniku ustaw UE.

Zobacz także: Brama Północna czy Greifswald? Bitwa o gaz dla Europy Środkowo-Wschodniej rozstrzyga się na naszych oczach [WYWIAD]

Komentarze