Reklama

Gaz

Krajowe firmy dostarczą rury do budowy nowych gazociągów

Krajowy operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozstrzyga następne przetargi na dostawy rur do budowy nowych gazociągów w ramach planów inwestycyjnych spółki zakładających dalszą  rozbudowę krajowej sieci przesyłowej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy GAZ-SYSTEM wszczął i przeprowadził siedem postępowań wykonawczych, które zakończyły się podpisaniem umów częściowych na kwotę ponad  365 mln złotych netto.

Zamówione w ramach podpisanych już umów rury związane są z budową gazociągów relacji Lwówek-Odolanów, Czeszów-Kiełczów, Czeszów-Wierzchowice, Tworóg - Kędzierzyn oraz Hermanowice-Strachocina, które powstają w ramach Korytarza gazowego Północ-Południe. 

Ze względu na duży zakres prac inwestycyjnych do 2025 roku i  budowę w kraju kolejnych 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych, GAZ-SYSTEM zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjął formułę zapewnienia dostaw rur w oparciu o umowę ramową. Ten sposób realizacji projektów pozwala na przyśpieszenie prac inwestycyjnych i poprawę efektywności kosztowej. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego w kwietniu 2015 r. zawarto umowy ramowe z ośmioma wykonawcami dla rur o średnicy 1000 mm i dziesięcioma dla rur o średnicy 700 mm. Ponad połowę z nich stanowią kontrahenci krajowi. GAZ-SYSTEM jako Zamawiający określa, jakie rury i w jakich terminach mają być dostarczone, a następnie zawiera z wybranym wykonawcą umowę częściową, która jest zaciągnięciem zobowiązania

i faktyczną umową zakupu rur. Łączna wartość, jaką GAZ-SYSTEM zamierza przeznaczyć na realizację tych umów, wyniesie ok. 1,84 mld złotych netto.

„W ciągu najbliższych dziewięciu lat nasza spółka planuje koncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków. Prowadzone przez nas inwestycje to także wielka szansa dla krajowych dostawców rur i armatury, a także rozwoju gospodarczego polskich firm i wzrostu ich konkurencyjności” – podkreśla Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.  

Dotychczasowe umowy częściowe zostały podpisane z następującymi kontrahentami tj.:

1. Konsorcjum firm w składzie IZOSTAL S.A. i STALPROFIL S.A.

2. PFF Polska Sp. z o.o. 

3. Konsorcjum firm w składzie: UNISET Rury Stalowe - Steel Pipes Janusz Gaczyński i IMPEXRUR S.A.

4. Noksel Celik Boru Sanayi A.S.

W grudniu 2015 r. GAZ-SYSTEM S.A. rozstrzygnął także publiczne postępowanie przetargowe na dostawy armatury potrzebnej do realizacji zadań inwestycyjnych spółki. Łączna wartość, jaką GAZ-SYSTEM zamierza przeznaczyć na zakup armatury w ramach wspomnianych powyżej umów nie przekroczy kwoty ok. 87 mln zł netto.  Nadzór nad prawidłowym odbiorem rur i armatury wraz z napędami sprawuje w imieniu GAZ-SYSTEM firma Bureau Veritas Polska sp. z o.o. Spółka  została wybrana w wyniku publicznego postępowania przetargowego w maju 2015 r.  

Przed nami budowa kolejnych 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych do 2025 roku oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG na polskim wybrzeżu. Pracujemy także nad nowymi połączeniami transgranicznymi. Dlatego dostawy inwestorskie są bardzo istotnym elementem powodzenia realizacji tych projektów infrastrukturalnych” – dodaje Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Zobacz także: Ceny gazu uzależnione od rynków walutowych

Zobacz także: Sikora: W swoich planach Gazprom nie uwzględnia tranzytu przez Polskę

Reklama

Komentarze

    Reklama