Kompania Węglowa szuka nowego prezesa

3 sierpnia 2016, 15:54
Fot. martin / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisk prezesa i wiceprezesa do spraw korporacyjnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 19 sierpnia 2016. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 22 sierpnia 2016 r. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu prasowym, zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 (sala „Kolegialna”) w dniu 25 sierpnia 2016 r. O godzinie rozpoczęcia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym.

Do najważniejszych wymagań stawianych kandydatom należą: posiadanie wyższego wyksztatcenia o specjalności technicznej, ekonomicznej lub prawniczej oraz co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym piecioletni na stanowiskach kierowniczych.

Zobacz także: ME prowadzi rozmowy o przyszłości trzech kopalń

Zobacz także: ARP: Sprzedaż węgla najniższa w tym roku

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24