Reklama

Elektromobilność

Kolejny krok w stronę elektromobilności

Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne Planu Rozwoju Elektromobilności. Wzięło w nich udział blisko 30 organizacji i instytucji reprezentujących zarówno biznes, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe. Partnerzy społecznie zgłosili ponad 100 uwag, z których część została uwzględniona w Planie.

Plan zarysowuje płaszczyzny rozwoju elektromobilności i określa cele w tym obszarze. Szczegółowe przesądzenia - wraz z ich analizą - zostaną przedstawione przez ME w projekcie ustawy o elektromobilności, która również zostanie skierowana do konsultacji.

 

Po konsultacjach zdecydowano się wprowadzić pewne zmiany. Podkreślono znaczenie budowania infrastruktury ładowania także wzdłuż głównych korytarzy transportowych, gdyż zdaniem strony społecznej jest to niezbędne, aby samochód elektryczny uzyskał funkcjonalność porównywalną z samochodem spalinowym. Wskazano też na potrzebę szukania synergii między infrastrukturą ładowania autobusów, a infrastrukturą dla pojazdów osobowych.

 

Ponadto, podkreślono potrzebę zdefiniowania usługi ładowania jako nowej usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii elektrycznej, rozbudowano fragment dot. budowy i rozwoju dedykowanych publicznym stacjom lub punktom ładowania systemów łączności cyfrowe w kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa danych.

 

Podkreślono też potrzebę integracji planów rozbudowy sieci przez OSD z planami samorządóww zakresie elektromobilności oraz dodano fragment wskazujący, że nowych uregulowań prawnych będzie wymagać nie tylko sprzedaż usługi ładowania, ale także usługaodsprzedaży energii elektrycznej z pojazdu do sieci w przypadku rozwoju technologii V2G.

 

Zobacz także: Komisja Energii i Skarbu Państwa za dalszą liberalizacją rynku gazu

Reklama

Komentarze

    Reklama