• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Kolejna międzynarodowa firma inwestuje w polski rynek fotowoltaiki

Fot. Pixabay / ilustracyjne
Fot. Pixabay / ilustracyjne

Międzynarodowa grupa energetyczna Ignitis Group, która w lipcu br. została dostawcą energii elektrycznej i gazu dla polskich klientów biznesowych, rozszerza portfel projektów zielonej energii w Polsce. Ignitis Renewables, spółka zależna Ignitis Group, podpisała umowę nabycia portfela parków solarnych w Polsce od zajmującej się projektami fotowoltaicznymi grupy Sun Investment Group (SIG). Łączna moc tych projektów sięgnie 170 MW. 

– Rozwój zielonej energii na rodzimych rynkach, w tym w Polsce, jest jednym z najważniejszych priorytetów zrównoważonego rozwoju Grupy Ignitis. Umowa o zakupie parków solarnych w Polsce umocni pozycję spółki na szybko rozwijającym się polskim rynku energii odnawialnej. System energetyczny Polski ulega transformacji – zmniejsza się zależność od wytwarzania energii elektrycznej z węgla i przechodzi na zieloną energię – wyjaśnia Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ignitis Group, Darius Maikštėnas.  

W ramach umowy w latach 2021-2023 Sun Investment Group opracuje i przygotuje do eksploatacji portfel projektów fotowoltaicznych o mocy do 170 MW. Przychody z tych projektów zostaną zabezpieczone poprzez 15-letnie kontrakty różnicowe w ramach polskich aukcji energii odnawialnej.  

– Cieszymy się, że zawarliśmy w tym roku największą umowę dotyczącą parków solarnych w Europie Środkowej z międzynarodową grupą energetyczną Ignitis Group i wnosimy istotny wkład w rozwój zielonej energii w Europie. To pokazuje, że współpraca międzynarodowa może znacząco wpłynąć na postęp w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu - zero zanieczyszczeń i neutralność węglowa w 2050 – dodaje Dyrektor Generalny Sun Investment Group, Deividas Varabauskas. 

W ramach elektrowni fotowoltaicznych, nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwolą wyprodukować około 190 tys. MWh energii elektrycznej – zapewni to dostawę energii dla ponad 79 tys. gospodarstw domowych w Polsce i zmniejszy roczną emisję CO2 o ok. 156 tys. ton.  Do tej pory grupa SIG opracowała i zbudowała projekty solarne w Europie o łącznej mocy 132 MW i jest jednym z największych deweloperów projektów solarnych w Polsce, działającym również na Litwie, w Hiszpanii i we Włoszech. Obecnie SIG opracowuje ponad 1 GW projektów dotyczących energii słonecznej. 

Ignitis Renewables zarządza projektami energii odnawialnej w krajach bałtyckich i w Polsce oraz odpowiada za efektywną eksploatację istniejących farm wiatrowych, utrzymanie istniejących parków oraz rozwój nowych. Wdrażając nowe projekty w zakresie energii wiatrowej i słonecznej, spółka realizuje strategiczny cel jakim jest zwiększenie udziału zielonej energii. Grupa Ignitis planuje 4 GW zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej do 2030 r., jednocześnie tworząc wartość dla akcjonariuszy. (Ignitis Group)

Komentarze