Reklama

Wiadomości

Zielona polityka PGNiG Termika. Spółka stawia na bioróżnorodność

Autor. PGNiG TERMIKA / Mat. prasowe

PGNiG TERMIKA stawia na różnorodność biologiczną w swojej polityce środowiskowej – między innymi rekultywując dawne składowiska popiołów, które dziś zamieniają się w zielone połacie przyjazne wielu gatunkom flory i fauny. To kilkudziesięciohektarowe obszary sąsiadujące z Wisłą i spinające zieloną klamrą obie strony Warszawy w pobliżu Ec Żerań i Ec Siekierki.

Czym jest bioróżnorodność?

Bioróżnorodność – to termin oznaczający zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów na Ziemi lub w określonym siedlisku. W wielu miejscach proces industrializacji zakłócił porządek ustalony przez naturę. Dziś rozumiemy, że był to błąd i zwracamy naturze należne jej miejsce.

Jaką rolę spełnia?

Bioróżnorodność jest podstawą życia na Ziemi. Ta sieć żywych organizmów stanowi fundament życia: oczyszcza wodę, którą pijemy, zapyla nasze rośliny, oczyszcza powietrze, którym oddychamy, reguluje klimat, zapewnia żyzność gleby, oferuje leki i wiele podstawowych materiałów dla przemysłu. Jest niezbędna dla dobrobytu człowieka, ponieważ zapewnia funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Ponad połowa światowego PKB jest uzależniona od przyrody.

Bioróżnorodność w PGNiG TERMIKA S.A.

Wszystkie zakłady PGNiG TERMIKA S.A. zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych przyrodniczo, przy czym Ec Żerań i Ec Siekierki funkcjonują w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ Wisła, nad którą są położone i z której zasobów czerpią, jest Obszarem Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. Sprawia to, że w swoich działaniach stosujemy wyjątkową przezorność oraz dbałość o środowisko. Bezustannie pracujemy nad rozwiązaniami zmniejszającymi naszą ingerencję w środowisko, stąd najnowsze inwestycje w mniej emisyjne źródła energii, jak gaz i biomasa. Praca Ec Żerań już teraz oparta jest na gazie ziemnym, w przypadku Ec Siekierki trwają przygotowania do budowy gazociągu przyłączeniowego do zakładu, aby i ten zakład mógł zredukować zużycie węgla. Uruchomione w ciągu najbliższych lat inwestycje w Ciepłowni Kawęczyn pozwolą na odstawienie węgla, również Ec Pruszków przechodzi przemianę, tak by w nowoczesny sposób móc pracować w zurbanizowanym terenie przez następne kilkadziesiąt lat.

Przykłady działań na rzecz bioróżnorodności w PGNiG TERMIKA S.A.

PGNiG TERMIKA już od ponad 20 lat nie składuje odpadów paleniskowych i rekultywuje dawne składowiska przy ul. Myśliborskiej i na Zawadach. Dziś spinają one zieloną klamrą południe i północ Warszawy, stanowiąc azyle dla wielu powracających gatunków zwierząt i roślin. Można tam spotkać dzikie ptactwo, w tym wiele drapieżników bytujących w pobliżu rzek. Obserwujemy ślady zająców, saren, dzików czy lisów – pojawiają się także potężne łosie. Włączamy się także w czynną ochronę zagrożonych gatunków – od 2016 r. posiadamy budki lęgowe dla sokoła wędrownego na kominach naszych zakładów (Ec Żerań, C Kawęczyn, Ec Siekierki) oraz monitorujemy ich lęgi. W 2022 r. nasze gniazda opuściło 5 młodych sokołów. Na ścianie biurowca Ec Żerań zamontowaliśmy liczne budki lęgowe dla jerzyków. Przywracamy drzewostan w miejscach inwestycji a nasi pracownicy uczestniczą jako wolontariusze w akcjach nasadzeń drzew w sąsiednich nadleśnictwach. W 2022 r. zasadziliśmy blisko 5 tys. drzew. Chronimy również organizmy wodne w pobliżu naszych zakładów. W 2020 r. zainstalowaliśmy w Ec Żerań barierę StopFish do wypłaszania ryb, co chroni je przed przedostaniem się przez pompy do układu wody chłodzącej zakładu. W tym samym roku w Ec Siekierki założyliśmy pasiekę, gdzie obecnie mieszka ok. pół miliona pszczół. Wraz z dziko żyjącymi zapylaczami nasze pszczoły korzystają z sąsiadujących z elektrociepłownią terenów, wpływając na zróżnicowanie ekosystemu.

Ale nie tylko nasze oficjalne działania mają wpływ na ochronę środowiska. Wszyscy możemy wpływać na przywrócenie bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu. Zarówno w miejscu pracy, jak i tam, gdzie mieszkamy. Zachęcamy do aktywizacji samorządów oraz samodzielnych przedsięwzięć. Naprawdę trzeba niewiele.

Wystarczy na przykład zmienić zagospodarowanie terenów zielonych z trawników na łąki kwietne, ograniczyć ilość koszeń, tworzyć czyżnie miejskie, czyli zakrzewiać tereny lub sadzić mikrolasy / lasy kieszonkowe, tj. niewielkie skupiska o dużym zagęszczeniu drzew i krzewów, które mają przyrost 2,5 razy szybszy niż w naturalnym ekosystemie. Pamiętajmy, by do nasadzeń stosować gatunki rodzime, a unikać inwazyjnych gatunków obcych.

W wielu miejscach możemy wprowadzać rozwiązania małej retencji, np.: niecki retencyjne, powierzchnie przepuszczalne lub zielone dachy i ściany.

Nasze pociechy możemy zachęcić do wykonania schronień dla drobnych zwierząt np.: kamiennych kopców i domków z chrustu dla gadów i płazów, piwniczek i skrzynek dla owadów, budek dla nietoperzy czy domków dla jeży.

Mobilizujmy samorządy, by tworzyły ogrody i parki biocentryczne (naturalne), zwiększały obszary dzikiej przyrody oraz chroniły ptaki poprzez odpowiednie oznakowanie powierzchni szklanych czy zmniejszenie „zanieczyszczenia światłem”.

Zróbmy razem wszystko, by nadchodzące lata stały się epoką BIORÓŻNORODNOŚCI.

Reklama

Komentarze

    Reklama