Reklama

Wiadomości

Transformacja ciepłownictwa instalacja po instalacji. PGE dostarczy czyste ciepło z odpadów

Koncepcja II linii technologicznej ITPOE w Rzeszowie
Autor. PGE

Rusza budowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie (ITPOE). Po zrealizowaniu inwestycji instalacja będzie termicznie przetwarzała ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których zostanie odzyskane ekologiczne ciepło i energia elektryczna. – jest to niskoemisyjny sposób pozyskiwania energii. 

Reklama

Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski wskazuje na bardzo istotny walor produkcji ciepła  z odpadów – ich zagospodarowanie poprzez odzysk. „Termiczne przekształcanie odpadów to dowód zastosowania przez PGE działań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji czystej energii. Dzięki nowej inwestycji do sieci trafi dodatkowe ciepło i energia elektryczna, które zasilą ok. 15 tysięcy gospodarstw domowych" – mówi. „Jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jesteśmy zobowiązani do podjęcia wyzwań, które stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą, aby mogła ona nadal funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne" – dodał.

Reklama

Jak podkreśla Przemysław Kołodziejczak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, spalanie odpadów zamiast węgla, który jest najczęściej wykorzystywanym paliwem w ciepłownictwie w Polsce, zarówno systemowym, jak i indywidualnym, redukuje nie tylko emisje dwutlenku węgla. „II linia technologiczna ITPOE wpłynie na wzrost efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, a także przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów" – stwierdził. Zarządzana przez niego spółka jest największym producentem energii i ciepła wytwarzanych w procesie kogeneracji odpowiedzialnym za 25 proc. tego rynku w Polsce. 

Czytaj też

ITPOE obecnie, z jedną linią technologiczną, ma moc elektryczną brutto 8 MWe przy pracy w kondensacji oraz 4,6 MWe i 16,5 MWt mocy cieplnej przy pracy w kogeneracji. Co ważne, może pochwalić się wysokim poziomem dyspozycyjności – ok. 8000 godz./rok. I linia ITPOE przetwarza do 100 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie.

Reklama

Termiczne przetwarzanie odpadów wpływa na efektywność systemu gospodarowania odpadami co ma szczególnie lokalne znaczenie oraz pozwala dywersyfikować źródła wytwarzania energii. – „Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami" – powiedział dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie Paweł Majewski. 

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki odpady komunalne w 2020 r., w całym krajowym miksie paliw wykorzystywanym w energetyce do produkcji ciepła, stanowiły 1,84 proc.  Wytwarza się z nich więcej energii cieplnej niż z węgla brunatnego (1,17 proc.), bo ponad 7,76 mln GJ rocznie.

Dzięki rozbudowie ITPOE będzie przetwarzać rocznie do 180 tys. Mg odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych z komunalnych. Tym samym inwestycja ta zwiększy efektywność działania systemu gospodarowania odpadami, choćby poprzez ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania oraz dodatkowo ITPOE zwiększy swój udział w rynku jako ekologiczne źródło energii, które dostarcza lokalnie – mieszkańcom Rzeszowa, energię elektryczną i ciepło.

Komentarze