• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Transformacja ciepłownictwa instalacja po instalacji. PGE dostarczy czyste ciepło z odpadów

Koncepcja II linii technologicznej ITPOE w Rzeszowie
Fot. PGE

Rusza budowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie (ITPOE). Po zrealizowaniu inwestycji instalacja będzie termicznie przetwarzała ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których zostanie odzyskane ekologiczne ciepło i energia elektryczna. – jest to niskoemisyjny sposób pozyskiwania energii. 

Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski wskazuje na bardzo istotny walor produkcji ciepła  z odpadów – ich zagospodarowanie poprzez odzysk. „Termiczne przekształcanie odpadów to dowód zastosowania przez PGE działań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji czystej energii. Dzięki nowej inwestycji do sieci trafi dodatkowe ciepło i energia elektryczna, które zasilą ok. 15 tysięcy gospodarstw domowych" – mówi. „Jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jesteśmy zobowiązani do podjęcia wyzwań, które stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą, aby mogła ona nadal funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne" – dodał.

Jak podkreśla Przemysław Kołodziejczak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, spalanie odpadów zamiast węgla, który jest najczęściej wykorzystywanym paliwem w ciepłownictwie w Polsce, zarówno systemowym, jak i indywidualnym, redukuje nie tylko emisje dwutlenku węgla. „II linia technologiczna ITPOE wpłynie na wzrost efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, a także przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów" – stwierdził. Zarządzana przez niego spółka jest największym producentem energii i ciepła wytwarzanych w procesie kogeneracji odpowiedzialnym za 25 proc. tego rynku w Polsce. 

Czytaj też

ITPOE obecnie, z jedną linią technologiczną, ma moc elektryczną brutto 8 MWe przy pracy w kondensacji oraz 4,6 MWe i 16,5 MWt mocy cieplnej przy pracy w kogeneracji. Co ważne, może pochwalić się wysokim poziomem dyspozycyjności – ok. 8000 godz./rok. I linia ITPOE przetwarza do 100 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie.

Termiczne przetwarzanie odpadów wpływa na efektywność systemu gospodarowania odpadami co ma szczególnie lokalne znaczenie oraz pozwala dywersyfikować źródła wytwarzania energii. – „Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami" – powiedział dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie Paweł Majewski. 

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki odpady komunalne w 2020 r., w całym krajowym miksie paliw wykorzystywanym w energetyce do produkcji ciepła, stanowiły 1,84 proc.  Wytwarza się z nich więcej energii cieplnej niż z węgla brunatnego (1,17 proc.), bo ponad 7,76 mln GJ rocznie.

Dzięki rozbudowie ITPOE będzie przetwarzać rocznie do 180 tys. Mg odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych z komunalnych. Tym samym inwestycja ta zwiększy efektywność działania systemu gospodarowania odpadami, choćby poprzez ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania oraz dodatkowo ITPOE zwiększy swój udział w rynku jako ekologiczne źródło energii, które dostarcza lokalnie – mieszkańcom Rzeszowa, energię elektryczną i ciepło.

Komentarze