Reklama

Wiadomości

Doradca prezydenta: chcemy rozpocząć debatę o przyszłości polskich lasów

Autor. Elke Mader/flickr/CC BY 2.0

Chcemy rozpocząć debatę o przyszłości polskich lasów - powiedział prezydencki doradca Paweł Sałek przed konferencją poświęconą 100-leciu Lasów Państwowych. Dodał, że rozpoczęcie dyskusji w Parlamencie Europejskim nad zmianą traktatów może doprowadzić do włączenia m.in. lasów do polityki wspólnotowej.

Reklama

W środę w Pałacu Prezydenckim zorganizowano konferencję "Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

Reklama

Przed konferencją Paweł Sałek, który kieruje prezydencką radą ds. środowiska, energii i zasobów naturalnych, podkreślił, że polski model ochrony środowiska i gospodarki leśnej jest wyjątkowy w skali europejskiej i światowej. "W Polsce jest prowadzona od początku istnienia Lasów Państwowych zrównoważona gospodarka leśna, która łączy pozyskanie drewna z funkcjami turystycznymi, przyrodniczymi, związanymi z ochroną środowiska, przyrody czy ochrony gatunku" - wskazał prezydencki doradca.

Dodał, że w Polsce lasy są w większości państwowe, dostęp do nich jest bezpłatny.

Reklama

Sałek zauważył, że środowa konferencja ma na celu rozpoczęcie wielkiej debaty na poziomie krajowym na temat tego, w jaki sposób będą w przyszłości wyglądać polskie lasy, czyli jedna trzecia kraju, oraz w jaki sposób państwo będzie miało wpływ na funkcjonowanie lasów "od strony właścicielskiej, merytorycznej, ekologicznej".

Czytaj też

"W Polsce pomijany jest wątek, który w UE realizowany jest od ponad roku, mówiący o tym, że następuje zmiana traktatów. Dziś w Parlamencie Europejskim jest debata w ramach komisji konstytucyjnej, która rozpoczyna procedurę związaną ze zmianami traktatów, czyli tworzeniem nowego źródła prawa na poziomie wspólnoty europejskiej. Czyli pewne obszary dzisiaj przydzielone do państw członkowskich ewidentnie, jak grunt, woda, leśnictwo, lasy, przyroda w myśl tych zapisów i propozycji, które pojawiają się w PE, mogą zostać przypisane do polityki wspólnotowej" - powiedział.

"Wskutek zewnętrznych przepisów będziemy pozbawieni prawa realizacji swojej własnej myśli ekologiczno-przyrodniczej, którą ukształtowaliśmy od pokoleń" - zaznaczył Sałek.

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

Obecna podczas konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że "rozpoczynamy wielką debatę na temat gospodarki leśnej". Wskazała, że to właśnie 100 lat temu rodziło się to, z czego dzisiaj korzystamy i co kontynuujemy.

"Dzisiaj, 100 lat później, troszczymy się o to samo i myślimy o tym samym (...), kontynuując to wielkie dzieło" - powiedziała.

Minister oceniła, że Polska ma najlepszą i kompleksową w Europie gospodarkę leśną. Podziękowała też Lasom Państwowym za to, że 30 proc. środków przeznaczają na ochronę środowiska. "Żadne inne państwo europejskie nie może się tym pochwalić" - oceniła.

Czytaj też

"Podejmijmy refleksję jak jeszcze lepiej prowadzić gospodarkę leśną, tak by kolejne pokolenia - tak jak my dzisiaj - za 100 lat mogły się spotkać i powiedzieć: zrobili dobrą robotę, gospodarka leśna ma się dobrze" - zwróciła się do zebranych Moskwa.

Minister Moskwa podziękowała leśnikom za ich codzienną pracę, zaangażowanie, determinację - "mimo różnych trudów". Zaznaczyła, że to szczególnie ważne "w ostatnich latach (...) kiedy mundur leśnika jest często opluwany, pojawiają się niesłuszne, negatywne opinie".

Lasy Państwowe informują, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie wynosi ona w Polsce ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama