Reklama

Klimat

Sejm przyjął zmianę ustawy o działach administracji

Fot. www.sejm.gov.pl
Fot. www.sejm.gov.pl

Sejm w czwartek przyjął zmianę ustawy o działach administracji rządowej. Zakłada ona m.in. utworzenie nowych działów: aktywa państwowe i klimat, oraz nowy podział kompetencji.

Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciwko było 214, nikt się nie wstrzymał. 

Ustawa, której projekt wniosła do Sejmu grupa posłów PiS przewiduje, że minister aktywów państwowych ma mieć kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. "Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach" - napisano w uzasadnieniu. 

Ustawa daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, będzie miał też możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. 

Natomiast dział klimat zostaje wyodrębniony proponuje się wyodrębnić z działu środowisko w odpowiedzi - jak stwierdza uzasadnienie - na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. 

Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Przed przyjęciem ustawy Sejm odrzucił wniosek o jej odrzucenie w całości. Przyjął też trzy poprawki, zgłoszone w II czytaniu przez klub PiS. Pierwsza dotyczy skreślenia części jednego z artykułów, co ma uprościć procedury. Druga doprecyzowuje podział kompetencji między działami energia i klimat. Trzecia przedłuża z 7 do 14 dni czas na poinformowanie członków Służby Cywilnej o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy w związku z wejściem w życie ustawy. 

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama