Reklama

Klimat

Premier: 130 mld złotych na walkę o czyste powietrze

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Przedsięwzięcie to skupi wysiłki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz szesnastu wojewódzkich Funduszy ukierunkowane na walkę ze smogiem, niską emisją i niedostatecznym poziomem termomodernizacji.

Założenia programu przedstawił premier Mateusz Morawiecki. „To program, który jest ważny dla nas pod wieloma względami. Po pierwsze w ciągu najbliższych 5-10 lat doprowadzi on do tego, że będziemy mieli w zauważalny, mierzalny sposób czystsze powietrze” – powiedział.

„Ten program będzie w ogromnym stopniu składał się z wielomiliardowych programów na rzecz podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego. Zostaną uruchomione ogromne środki w postaci ulg oraz dotacji bezpośrednich dla tych, których nie stać na samodzielną termomodernizację i termoizolację. Program pochłonie ok. 130 mld zł” – dodał premier.

Jak wskazał prezes rady ministrów, przedsięwzięcie to zmniejszy też zależność od zasilania w ciepło. „Państwo musi tutaj działać – i działa. Powiedziałem już o tym w expose, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie czystego powietrza, który można podsumować jednym zdaniem: nasi poprzednicy przez 8 lat zdaniem instytucji europejskich nie zrobili zupełnie nic w kierunku poprawy jakości powietrza i poprawy efektywności energetycznej naszej substancji mieszkaniowej. My więc nadrabiamy to wszystko, co wtedy zostało zaniedbane. Uruchomiliśmy program czyste powietrze, jego główną częścią ma być program termomodernizacji” – dodał.

„Nie można też udawać, że ten rozwiąże się za pomocą czarodziejskiej różdżki. Dlatego dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które nas monitorują, które nas pospieszają w tych działaniach i starają się dyscyplinować samorządy” – powiedział Morawiecki.

„Myślę też, że symbolicznie widać, iż nie zakopaliśmy tego problemu w pierwszy dzień wiosny i nie wracamy do niego w dzień nauczyciela. 22 maja rada ministrów przyjęła projekt ustawy likwidujący akcyzę na gaz CNG i LNG i to rozwiązanie ma ułatwić walkę ze smogiem komunikacyjnym. My też podkreślamy, że ten smog ma różne oblicza” – zaznaczył.

Premier podziękował też ministrowi energii, Krzysztofowi Tchórzewskiemu. „Chcę szczególnie podziękować panu ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu, który dba, inspiruje, prowadzi szereg działań w zakresie elektromobilności w różnych rozmowach, na poziomie Unii Europejskiej robi znakomitą robotę, która jest ważna w kwestii poprawy jakości powietrza” – powiedział.

„Problemu, który narastał przez dziesięciolecia nie da się rozwiązać w parę chwil, ale rząd poważnie zajął się tymi problemami” – podsumował Morawiecki.

O programie opowiedziała też minister finansów Teresa Czerwińska. „Działamy w myśl prostej filozofii: jeżeli chcesz wpłynąć na to, by ktoś podejmował racjonalne decyzje, to należy stworzyć dla tych osób zachętę. Poprzez tę zachętę rozumiemy zachętę podatkową. Przygotowujemy w tym momencie rozwiązania, które będzie przewidywało preferencję podatkową, adresujemy taką preferencję do tych podatników, którzy wcześniej nie korzystali z żadnych form pomocy państwa w kwestii termomodernizacji. Proponujemy ulgę, w której podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na termomodernizację od dochodu. Mówimy tu o termomodernizacji, która zakończona będzie audytem energetycznym” – powiedziała.

„Podatnik będzie mógł odliczyć od dochodów 20% kosztów wydatków na termomodernizację do wysokości 53 tysięcy złotych. Będziemy to przedsięwzięcie rozliczać w terminie trzyletnim. Przygotujemy w formie rozporządzenia listę kosztów kwalifikowanych” – dodała Czerwińska.

Jak stwierdziła minister, z ulgi będzie mogło skorzystać blisko 2 miliony domów w Polsce. „Ta preferencja będzie obowiązywała w przyszłym roku. Wtedy, gdy będziemy rozliczać rok podatkowy 2019 będziemy mogli taką ulgę wykazać” – dodała.

Z kolei o zaniedbaniach na polu termomodernizacji opowiedział minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. „Posłużę się dwoma cytatami z opracowania pt. Strategia Modernizacji Budynków – Mapa Drogowa 2050 z 2014 roku: <<od kilku już lat polski rząd nie podejmuje żadnych nowych inicjatyw w kwestii termomodernizacji i stopniowo ogranicza środki na ten cel>>” – powiedział Woźny.

„Drugi cytat: <<Rezygnacja ze wsparcia działań termomodernizacyjnych w budownictwie a także arbitralne wyłączanie z tego programu całego segmentu rynku, tj. domów jednorodzinnych, było dużym błędem>>” – dodał.

Trzeci cytat mówił, że budynki jednorodzinne, w których mieszka połowa Polaków, praktycznie są wyłączone z programów wsparcia.

„To dzisiejsze spotkanie to przełamanie czegoś, o czym eksperci mówili od wielu lat. Po raz pierwszy 16 funduszy i NFOŚiGW wsparte potencjałem banku ochrony środowiska współpracować będą zgodnie na rzecz tego, by obsługiwać ogólnopolski program wsparcia domów jednorodzinnych w procesie termomodernizacji i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – powiedział minister Woźny.

  • smog
Reklama

Komentarze

    Reklama