Reklama

Klimat

Prawie 80% Niemców uważa, że UE powinna podnieść cele klimatyczne

Fot.: Arne Müseler; commons.wikimedia.org
Fot.: Arne Müseler; commons.wikimedia.org

Około 77% Niemców twierdzi, że UE powinna podnieść swój cel klimatyczny na 2030 r. W  ankiecie zleconej przez krajowe stowarzyszenie energetyczne BDEW tylko 15% respondentów stwierdziło, że błędem byłoby zwiększenie celu do redukcji CO2 o co najmniej 55%.

„Jednocześnie jednak tylko połowa ankietowanych uważa, że wyższy cel ochrony klimatu jest możliwy do osiągnięcia” - podało stowarzyszenie. 

Na pytanie, czy uważają osiągnięcie wyższego celu redukcji emisji za realistyczne, tylko 4% ankietowanych odpowiedziało, że „z pewnością zostanie osiągnięty”. Co najmniej 47% uważa, że jest to „zdecydowanie osiągalne”. Dla kontrastu, jeden na trzech uważa nowy cel za „raczej nieosiągalny”, podczas gdy 13% twierdzi, że cel byłby „zdecydowanie nieosiągalny”.

Stowarzyszenie stwierdziło, że redukcja emisji o 55% do 2030 r. W porównaniu z poziomami z 1990 r. Jest „bardzo ambitna”, ale możliwa do osiągnięcia przy odpowiednich warunkach ramowych, aby przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii i rozbudowę sieci.

Reklama

Reklama

Komisja Europejska pod przewodnictwem prezydenta Ursuli von der Leyen zaproponowała zwiększenie celu klimatycznego UE do 2030 r. do „co najmniej 55%”, ale decyzja jest daleka od zatwierdzenia.

Państwa członkowskie nadal muszą uzgodnić swoje stanowisko, zanim nowy cel zostanie osadzony w planowanym prawie UE dotyczącym klimatu. Niemcy sprawują obecnie prezydencję w Radzie UE i  dążą do tego, aby państwa członkowskie uzgodniły nowy cel na spotkaniu przywódców w tym tygodniu (10–11 grudnia), aby móc zakomunikować go ONZ.

Reklama

Komentarze

    Reklama