Reklama

Klimat

Podlaskie: 80 mln zł z UE na tzw. modernizację energetyczną budynków

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

80 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jest przeznaczonych na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Do końca 2018 r. do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku można składać wnioski o dotacje.

O dotacje mogą się starać różne podmioty, np. zarządzające nieruchomościami należącymi do samorządów, kościołów, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych czy też podmiotów publicznych. Nie dotyczy to prywatnych właścicieli domów.

"W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące tzw. głębokiej, czyli kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, ale tylko komunalnych oraz na audyty energetyczne dla sektora publicznego" - poinformowała PAP zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Beata Wiśniewska.

Wyjaśniła, że taka modernizacja obejmuje: izolację ścian, podłóg, dachów, wymianę wyposażenia na energooszczędne, ponadto przebudowę systemów grzewczych, wymianę takich systemów i podłączenie ich do źródła ciepła.

"Warto jednak podkreślić, że źródła ciepła nie mogą być opalane węglem. Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii odnawialnej i właśnie instalacje OZE będą w tym konkursie traktowane priorytetowo" - podkreśliła Wiśniewska.

Dotację można dostać w wysokości do 85 proc. wartości. Konkurs ma być rozstrzygnięty w czerwcu 2019 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 region ma do wykorzystania 5,1 mld zł z UE z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( ok. 1,2 mld euro).

Zarząd województwa, zanim zakończył pracę, bo zaczęła się nowa kadencja samorządu, poinformował, że nie ma zagrożenia utratą jakichkolwiek pieniędzy z tego programu, bo na dzień 8 listopada zakontraktowano prawie 59,5 proc. pieniędzy z tego programu, wykonano wymagania, które były określone we wskaźnikach na koniec 2018 r., a "60 proc. pieniędzy jest już u beneficjentów".(PAP)

Komentarze