Reklama

Klimat

PERN planuje ekologiczne inwestycje. Nakłady to ponad 23 mln zł w najbliższym czasie

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

PERN wyda w najbliższym czasie na inwestycje ekologiczne ponad 23 mln zł. Celem jest m.in. ograniczenie śladu węglowego, obniżenie kosztów zużycia wody oraz zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych, a także odpadów płynnych powstających podczas czyszczenia zbiorników ropy naftowej – podała spółka.

PERN zapowiedział, że do 2024 r. przewiduje m.in. budowę nowych instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo – przemysłowych i modernizację oświetlenia.

„Na inwestycje ekologiczne PERN przeznaczy w najbliższym czasie ponad 23 mln zł” – oznajmiła spółka. Zaznaczyła przy tym, iż „ograniczenie śladu węglowego, obniżenie kosztów zużycia wody, a także zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych i odpadów płynnych powstających podczas czyszczenia zbiorników ropy naftowej, to tylko niektóre efekty, jakie przyniosą inicjatywy proekologiczne, realizowane obecnie w PERN”.

„Celem tych działań jest zmniejszenie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne” – podkreślił PERN. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „znaczenie ochrony środowiska zostało podkreślone w strategii PERN do 2024 r”.

„PERN w perspektywie do 2024 r. przewiduje m.in. budowę nowych instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo – przemysłowych, jak również modernizację oświetlenia” – oświadczyła spółka. Według niej, uruchomienie nowych instalacji odzysku par benzyn planowane jest tam do końca drugiego kwartału przyszłego roku – „w efekcie budowy wskaźniki emisji węglowodorów nie będą przekraczały 10 g/Nm3, a taki pułap wyznaczają przepisy środowiskowe w wielu krajach Unii Europejskiej”.

Jak wspomniał PERN, do kluczowych założeń jego strategii do 2024 r. należy m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarce dzięki realizacji Programu Megainwestycje na rynku ropy naftowej i paliw oraz poprawie konkurencyjności baz spółki, ograniczenie wpływu na otoczenie poprzez rozwiązania chroniące środowisko, a także zmniejszenie zużycia wody, plastiku i papieru oraz ilości odpadów oraz inwestycje w badania i rozwój, w tym współpraca ze startupami, np. w zakresie odnawialnych źródeł energii.

„PERN od wielu lat prowadzi szeroki program inwestycji ekologicznych, polegających między innymi na ograniczaniu wpływu działalności eksploatacyjnej na środowisko. Ryzyko wystąpienia wycieków i zanieczyszczeń podlega ciągłej analizie, co monitorują zaawansowane systemy automatyki” – podkreślono w informacji.

Spółka zapewniła też, że „pod ścisłą kontrolą” są także prowadzone przez nią nowe inwestycje. „Budowa kolejnych zbiorników na ropę naftową i paliwa odbywa się w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem podwójnych płaszczy, podwójnego dna i specjalnych geomembran, których celem jest ograniczenie ryzyka wycieków ropy naftowej lub paliw do środowiska” – wyjaśnił PERN.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Reklama
Reklama

Niedawno PERN informował, że jego nakłady inwestycyjne w latach 2016-20 wyniosły ponad 1,5 mld zł, przy czym zdecydowana większość tych środków obejmowała priorytetowe projekty, w tym w ramach realizowanego tam Programu Megainwestycji, który obejmuje m.in. rozbudowę baz paliw i ropy naftowej, a także rozpoczętą budowę rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia oraz planowaną budowę drugiej nitki magistrali naftowej łączącej Gdańsk z Płockiem.

Według PERN, nakłady związane z Programem Megainwestycji mają wynieść w tym roku blisko 340 mln zł. 

  • PERN
Reklama

Komentarze

    Reklama