Reklama

Klimat

NFOŚiGW wesprze modernizację sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 12 mln zł dotacji ze środków unijnych oraz 3 mln zł pożyczki ze środków krajowych na eko-inwestycję w Nowym Sączu. Modernizacja tamtejszej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego ma kosztować około 20 mln zł, a za realizację zadania odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Umowę w sprawie dofinansowania tego ważnego dla Nowego Sącza przedsięwzięcia podpisano 30 maja br. w siedzibie MPEC-u. Na wydarzeniu NFOŚiGW reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego oraz Dyrektor Departamentu Energii Urszulę Zając, a wśród przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu obecni byli m.in.: Prezes Paweł Kupczak i Wiceprezes Andrzej Brzeziński. Strony podpisały umowę w obecności Posłanki na Sejm RP Anny Paluch oraz Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Źródłem unijnej dotacji (12 180 000 zł) dla inwestycji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Ponadto przydzielono pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 3 000 000 zł. Pozostała kwota zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Za te pieniądze zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu zasilanej z kotłowni Millenium oraz zlikwidowana zostanie wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej dostarczająca ciepło dla mieszkańców Osiedla Westerplatte. W ramach modernizacji sieci ciepłowniczej magistralnej zostało wybranych 8 odcinków sieci. 7 istniejących odcinków sieci magistralnej zbudowanej w technologii kanałowej będzie zamienionych na nowe odcinki sieci w technologii rur preizolowanych, a jeden odcinek sieci będzie miał wymienioną izolację. Zamiana zostanie wykonywana przy wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej. Likwidacja wymiennikowni grupowej będzie polegała na zamianie istniejących węzłów bezpośredniego działania na osiedlu Westerplatte na dwufunkcyjne węzły wymiennikowe oraz budowę nowej osiedlowej sieci wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie niecałe 7 km, a zmodernizowanej – 0,44 km.

Bezpośrednim celem projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych; poprawienie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła; ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Planowane rezultaty przedsięwzięcia to: zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 26 461,94 GJ/rok; ograniczenie emisji zanieczyszczeń (tlenki siarki – 6 014,12 kg/rok, tlenki azotu – 2 664,72 kg/rok, pyły – 560 kg/rok) oraz ograniczenie efektu cieplarnianego (dwutlenek węgla – 1 935 610 kg/rok).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Reklama

Komentarze

    Reklama