Reklama

Klimat

Minister Kurtyka o wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

Fot. www.gov.pl
Fot. www.gov.pl

„Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Komisję Europejską. W wydarzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Brukseli, uczestniczył także wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister Kurtyka, otwierając II sesję konferencji podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest bezprecedensowym wyzwaniem cywilizacyjnym. 

„Dotyczy ono zarówno wykonalności tego celu, jak i gotowości naszych społeczeństw do zmiany nawyków i zmian kulturowych. Musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy energię, dojeżdżamy do pracy, konsumujemy i traktujemy nasze środowisko naturalne. Oznacza to także zasadniczą zmianę w podejściu UE do polityki klimatycznej” – powiedział.

Szef resortu klimatu zwrócił uwagę, że neutralność klimatyczna dot. wielu sektorów – nie tylko energetycznego, ale też m.in. transportu, przemysłu i rolnictwa. W opinii ministra Kurtyki podstawową kwestią do rozwiązania w przypadku sektora energetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. 

Minister Kurtyka zaznaczył także, że transformacja jest procesem długoterminowym.

„Sprawiedliwe i odpowiedzialne przejście będzie wymagało czasu. Mam nadzieję, że fundusze uzyskane z MST pozwolą nam i regionom w innych krajach na zainicjowanie zmian, które przyczynią się do ich rozwoju i zapewnią lokalnym społecznościom płynną transformację” – zaznaczył. 

„Jesteśmy na początku naszej drogi, a mechanizm sprawiedliwej transformacji to pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni mechanizm, który wesprze nasze przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu” – dodał minister. 

Spotkania bilateralne z komisarzami UE

Podczas pobytu w Brukseli minister Kurtyka odbył również szereg spotkań bilateralnych. Spotkał się m.in. z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson. Tematem rozmowy była transformacja energetyczna oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

„Polska prowadzi intensywne działania w tym obszarze, których rezultatem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest obecnie na etapie konsultacji społecznych – głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora” – zaznaczył minister.

Ponadto szef resortu klimatu spotkał się z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że polityka klimatyczna powinna uwzględniać szczególne uwarunkowania państw członkowskich. 

„W kontekście wszelkich środków redukcji ważne jest również zachowanie neutralności technologicznej” – dodał. 

Na temat rozwoju bezemisyjnego transportu i elektromobilności minister Kurtyka rozmawiał z Adiną Vălean, europejską komisarz ds. transportu. 

„Rozwój bezemisyjnego transportu jest dla nas szczególnie ważny. Powinniśmy stworzyć mechanizmy wsparcia na poziomie europejskim, aby zmniejszyć koszty samochodów elektrycznych” – powiedział minister.

Z kolei neutralności klimatyczna i sprawiedliwa transformacja to niektóre z tematów rozmowy szefa resortu klimatu z przewodniczącym Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim Pascalem Canfinem. 

Rozmowy z polskimi europosłami 

Minister klimatu Michał Kurtyka rozmawiał także z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, by przedyskutować najważniejsze kwestie energetyczne i klimatyczne, nad którymi pracują obecnie unijne instytucje. (PGNiG) 

Reklama

Komentarze

    Reklama