• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

MAE wzywa UE do przyspieszenia "zielonej" regeneracji

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) wezwała w czwartek do Unię Europejską, aby przyspieszyła wprowadzanie  niskoemisyjnych renowacji budynków i wprowadziła systemy zachęcające konsumentów do wymiany nieefektywnych starych samochodów i lodówek w ramach postkoronawirusowej "zielonej" regeneracji.

Przedstawiając swoje zalecenia polityczne dla UE, MAE stwierdziła, że ​​nowe polityki pomogą zapewnić, że zaproponowany przez Komisję Europejską fundusz na 750 mld euro zwiększy udział czystej energii i pozwoli uniknąć trwałego odbicia emisji po pandemii.

Ponieważ Komisja dąży do ukierunkowania bloku na neutralizację klimatu do 2050 r., MAE stwierdziła, że ​​inwestycje stymulujące oszczędzanie energii powinny być "głównym celem".

Niskoemisyjna renowacja budynków - prowadzona zgodnie z surowszymi normami budowlanymi UE - pomogłaby obniżyć rachunki dla 513 milionów odbiorców energii w Europie, podczas gdy programy publiczne mogłyby zachęcić konsumentów do wymiany starych samochodów i lodówek na nowe, wydajne.

MAE stwierdziła, że ​​spowodowany przez wirus spadek cen paliw jest dla UE szansą na wycofanie dotacji na paliwa kopalne i zreformowanie podatków, aby sprzyjać niskoemisyjnej energii. Planowane zmiany w unijnych przepisach dotyczących pomocy państwa w przyszłym roku powinny umożliwić inwestycje publiczne w duże projekty dotyczące akumulatorów wodorowych i litowo-jonowych.

Komisja powiedziała, że ​​wydatki UE na odzysk energii nie mogą „zaszkodzić” jej celowi, jakim jest eliminacja emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. - w porównaniu z ponad 4 miliardami ton ekwiwalentu CO2 dzisiaj.

Komentarze