Reklama

Klimat

Kurtyka: Sprawiedliwa transformacja wymaga najlepszych praktyk

Fot. MŚ
Fot. MŚ

Sprawiedliwa transformacja będzie  jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności w kolejnych latach, dlatego szczególnie ważne jest omówienie kształtu i najlepszych praktyk, które będziemy mogli zaproponować obywatelom - powiedział minister Kurtyka.

Czy w związku z pandemią istnieje potrzeba zrewidowania obecnych celów klimatycznych, jak uzyskać akceptację wszystkich interesariuszy dla sprawiedliwej transformacji oraz jakie są największe szanse i wyzwania dla rynków pracy po transformacji energetycznej – m.in. o tych zagadnieniach dyskutowali uczestnicy debaty „Ludzie i klimat. Sprawiedliwa transformacja w praktyce”, zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia 2020 r., uczestniczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz przedstawiciele rządów i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w sprawiedliwą transformację.

Otwierając dyskusję, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że potrzebna jest debata, w jaki sposób, uwzględniając zmiany wynikające z pandemii COVID-19, wdrożyć założenia ambitnych polityk minimalizujących skutki społeczne, efektywnie restrukturyzować sektory oraz przekształcać regiony przemysłowe w kierunku gospodarki ekologicznej i neutralnej dla klimatu.

„Dążąc do osiągnięcia globalnych i europejskich celów klimatycznych, mając na uwadze nasze wspólne dobro, Polska zobowiązała się do ograniczenia zużycia węgla w miksie energetycznym, a tym samym podjęła się niemal całkowitej transformacji krajowego systemu energetycznego. Sprawiedliwa transformacja będzie zatem jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności w kolejnych latach, dlatego szczególnie ważne jest omówienie kształtu i najlepszych praktyk, które będziemy mogli zaproponować obywatelom” – zaznaczył.

Minister Kurtyka zwrócił też uwagę na wpływ polityki klimatycznej na sytuację na rynku pracy.

„Jest ona trudna z dwóch powodów: znaczącej transformacji strukturalnej w regionach górniczych oraz spodziewanych skutków trwającego kryzysu, jakim jest COVID-19”” – zauważył.

image

 

Zdaniem szefa resortu klimatu i środowiska, remedium na to wyzwanie może być wysoka efektywność systemu zarządzania publicznego oraz promocja współpracy i integracji społecznej w jak największej liczbie obszarów tego procesu.

„Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o najlepszych możliwych rozwiązaniach i sposobach wdrażania polityki sprawiedliwej transformacji. Ubiegłoroczna konferencja zaowocowała przygotowaniem raportu „Solidarność i sprawiedliwa transformacja”, zaprezentowanego podczas szczytu działań na rzecz klimatu w Nowym Jorku we wrześniu 2019 r. Jego głównym elementem był zestaw narzędzi strategii sprawiedliwej transformacji. W ślad za tym, w wyniku dzisiejszego spotkania, chcielibyśmy wspólnie stworzyć dekalog działań wspierających proces transformacji w obecnej, nowej rzeczywistości”” – wyjaśnił minister Michał Kurtyka.

min. klimatu/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama