Reklama

Klimat

Komisarz Breton: KE uznaje rolę węgla koksowego w transformacji przemysłu stalowego

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu - napisał unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton w odpowiedzi na pytanie europosłanki Izabeli Kloc dot. tego surowca.

Produkowany m.in. przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) węgiel koksowy, będący jednym z podstawowych surowców do produkcji stali, znajduje się na unijnej liście tzw. surowców krytycznych. Jej kolejna aktualizacja nastąpi w 2023 r.

W skierowanym do Komisji Europejskiej pytaniu parlamentarzystka wskazała, że produkcja węgla koksowego w Unii Europejskiej (JSW jest największym w Europie dostawcą tego surowca) zaspokaja ok. 25 proc. unijnego popytu, zaś pozostała część pochodzi z importu.

"Węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem dla produkcji stali, a bez niego przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu byłoby niemożliwe. W aktualizowanym co trzy lata wykazie surowców krytycznych określono, które surowce mają duże znaczenie gospodarcze i wiążą się ze znacznym ryzykiem dotyczącym dostaw. Dlatego priorytetem powinno być zwiększenie unijnej produkcji węgla koksowego, surowca wykorzystywanego wyłącznie w metalurgii" - oceniła Izabela Kloc, zauważając przy tym, że węgiel koksowy pada ofiarą swej nazwy oraz ogólnej niechęci do węgla, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie dostępu do finansowania.

W odpowiedzi unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton napisał, że Komisja uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Przypomniał też, że produkty uboczne węgla koksowego odgrywają ważną rolę w produkcji elektrod baterii, włókien węglowych, wodoru i wielu innych chemikaliów.

"Komisja zdaje sobie sprawę z dużej zależności UE od przywozu tego krytycznego surowca. Węgiel koksowy umieszczono – na podstawie oceny ryzyka związanego z zaopatrzeniem i znaczenia gospodarczego – w unijnym wykazie surowców krytycznych w latach 2014, 2017 i 2020" - przypomniał komisarz.

Reklama
Reklama

W zaktualizowanej strategii przemysłowej UE - jak czytamy w odpowiedzi Komisji na pytanie europosłanki Kloc - przypomniano o potrzebie zajęcia się strategicznymi zależnościami unijnej gospodarki, także w odniesieniu do niektórych surowców, i przedstawiono informacje o działaniach służących zapewnieniu odporności i równowagi w zakresie zaopatrzenia w surowce krytyczne.

"W nadchodzących latach światowy popyt na surowce krytyczne będzie nadal rosnąć. UE powinna więc zmobilizować swój wewnętrzny potencjał zarówno w odniesieniu do surowców pierwotnych, jak i wtórnych" - napisał komisarz Breton.

Dodał, iż w unijnym planie działania zachęcono państwa członkowskie "do identyfikowania projektów z zakresu wydobywania i przetwarzania surowców krytycznych, potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie i związanych z nimi możliwości finansowania w UE, przy priorytetowym traktowaniu regionów górniczych".

"Ponadto platforma ds. zrównoważonego finansowania, będąca grupą ekspertów Komisji, jest w trakcie opracowywania kryteriów dla sektora górnictwa, sektora wydobywczego i sektora przetwórczego na potrzeby taksonomii UE" - wskazał unijny komisarz da. rynku wewnętrznego.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama