Reklama

Klimat

Gdańsk: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę spalarni odpadów

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W 2023 r. ma zakończyć się budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku – Port Czystej Energii. Kamień węgielny pod tę inwestycję wmurowano w piątek. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 565 mln zł netto

Prace ziemne na terenie budowy spalarni odpadów w Gdańsku rozpoczęły się już w lipcu, a kilka dni temu został wylany fundament pod bunkier instalacji. Wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczyna zaś typowe prace budowlane.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że oprócz Gdańska z inwestycji skorzystają też 34 pomorskie samorządy.

"To ważne ogniwo w łańcuchu przetwarzania odpadów. Z jednej strony, segregacja odpadów i odzyskiwanie tego, co może służyć ponownie. Z drugiej strony, kompostowanie i przetwarzanie odpadów bio i temu służy otwarta na początku roku hermetyczna kompostownia. I do tego brakowało nam zagospodarowania najtrudniejszej frakcji, z której przy właściwej obróbce można pozyskać energię i ciepło. I temu właśnie będzie służył ten zakład" - dodała.

Instalacja w Gdańsku-Szadółkach będzie miała jedną linię technologiczną o mocy przerobowej 160 tys. ton rocznie.

Będą do niej trafiać z Gdańska oraz z 34 pomorskich miast i gmin odpady pozostałe po procesie segregacji surowców wtórnych - tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Spalane będą m.in. pampersy, styropian, różnego rodzaju folie, opakowania po słodyczach.

Reklama

Reklama

Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować.

Wyprodukowane tam ciepło i energia mają zaspokoić potrzeby około 35 tys. rodzin. Zasilą górny taras miasta, m.in. dzielnice Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień, Chełm, Morena.

Gdański projekt jest realizowany w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu jest włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy, zaś partnerem publicznym miejska spółka Port Czystej Energii.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 565 mln zł netto. Dotacja udzielona pod koniec stycznia, w ramach funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pokryje wydatki w wysokości niespełna 271 mln zł. Pozostałe 52 proc. kosztów inwestycji tj. 294,372 mln zł zostanie sfinansowane w ramach pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełny rozruch spalarni ma nastąpić w 2023 r.

W Polsce tego typu instalacje są eksploatowane m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama