Reklama

Klimat

Europejski głód czekolady wpływa na środowisko w Afryce

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Europa jest największym na świecie importerem kakao, odpowiadającym za ponad 60% światowego spożycia, ale chociaż dyrektywa UE przyjęta w 2000 roku określa, co powinna zawierać czekolada, aspekty środowiskowe i materialne warunki producentów były poważnie zaniedbywane przez dziesięciolecia.

W UE rośnie presja, aby regulować kakao, a Europejski Zielony Ład kładzie nacisk na zrównoważone łańcuchy dostaw.

"Naprawdę mamy obowiązek upewnić się, że rolnicy otrzymują wystarczające wynagrodzenie i że są w stanie produkować kakao w zrównoważonych warunkach, co oznacza, że ​​będą mogli kontynuować produkcję kakao w przyszłych pokoleniach” - powiedziała euractiv.com Julia Christian z FERN, środowiskowej organizacji pozarządowej .

Podobnie jak kawa, olej palmowy i soja, kakao jest importowanym towarem leśnym. To, co ją wyróżnia, polega na tym, że często jest uprawiana w małych gospodarstwach o średniej powierzchni 2,5 hektara, co tworzy niezliczoną liczbę rolników i mętny łańcuch dostaw.

"Identyfikowalność, solidny system monitorowania, w tym monitorowanie satelitarne, oraz rozmowy z wieloma interesariuszami są niezbędne, aby rozwiązać problemy środowiskowe w kakao i w pełni zrozumieć, skąd pochodzi nasze kakao" - twierdzi Ethan Budiansky, dyrektor ds. Środowiska w World Cocoa Foundation.

Oprócz tego, że jest produkowany w małych gospodarstwach rolnych, ziarna kakaowe są często jedynymi uprawianymi produktami, co oznacza, że ​​rolnicy są wrażliwi na zmiany cen i skłaniają się ku wyższym wskaźnikom produkcji.

"Ludzie wylesiają, ponieważ są biedni, ponieważ potrzebują więcej ziemi, aby uprawiać więcej kakao” - powiedziała Christian.

Rolnicy często zarabiają poniżej progu ubóstwa ONZ, który wynosi 1,90 dolara (1,61 euro) dziennie. Wielu rolników, zwłaszcza kobiety, nie posiada ziemi, którą uprawia, co oznacza, że ​​nie mają motywacji ani kapitału do inwestowania.

Wieś i ubóstwo rolników uprawiających kakao również prowadzi do pracy dzieci.

W Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej zatrudnionych jest 1,5 miliona dzieci, co stanowi wzrost o 13% w ciągu ostatnich 10 lat, jak wykazał raport.

Większość z nich znajduje się na rodzinnych farmach, posługując się ostrymi narzędziami i pracując przez długie godziny lub w nocy.

Wylesianie

W Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej kakao to ogromny przemysł, zapewniający utrzymanie nawet sześciu milionom rolników, a kolejnych 50 milionów pracuje na pośrednio powiązanych stanowiskach.

Jednak kakao było motorem wylesiania w tych krajach, częściowo z powodu słabego egzekwowania prawa i braku wyjaśnień na temat własności gruntów i drzew.

Lasy na tych obszarach są już dotknięte zmianami klimatycznymi, co dodatkowo zagraża regulacji klimatu, zlewni wody i innym zasobom, a także siedliskom szympansów, słoni i łuskowców.

"Utrata lasu ma bezpośredni wpływ na rozkład opadów na ziemi, która jest odpowiednia do uprawy kakao i innych upraw rolnych" - powiedział Budiansky.

Im większa ingerencja, tym trudniej jest wyprodukować kakao, co prowadzi do powstania błędnego koła.

Komentarze