Reklama

Analizy i komentarze

W innych czasach najnowszy raport IPCC byłby na ustach wszystkich [KOMENTARZ]

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Fot. Canva

Druga część szóstego raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) została opublikowana kilka dni temu. Jej zawartość wywołałaby szeroką dyskusję na całym świecie, ale w tej chwili jest zajęty ważniejszymi sprawami.

Reklama

Raport jest przepotężny. Całość ma 3675 stron podzielonych na 18 rozdziałów. Pierwsza jego część została opublikowana w sierpniu 2021 r. Tamta publikacja była dosyć przełomowa, gdyż bardzo ostrożni w ferowaniu wyroków naukowcy w ostrych jak na siebie słowach ostrzegali przed katastrofą.

Reklama

Szła dalej niż jakiekolwiek poprzednie autorstwa IPCC w sprawie klimatu, obarczając jednoznacznie winą za globalne ocieplenie w całości człowieka. Nie jest to już kwestia "naturalnej czy spowodowanej przez człowieka" zmiany klimatu. Poleganie społeczeństwa na paliwach kopalnych jest powodem, dla którego planeta ociepliła się już o 1,2 stopnia Celsjusza - w wyniku emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. 

Ocieplenie następuje nawet szybciej niż naukowcy wcześniej sądzili, a według najnowszych prognoz w ciągu najbliższej dekady lub dwóch osiągniemy lub przekroczymy 1,5 stopnia - kluczowy próg, o którym naukowcy mówią, że pod żadnym względem nie możemy go przekroczyć. Jedynym sposobem na zatrzymanie ocieplenia jest zaprzestanie emisji gazów cieplarnianych: im dłużej to trwa, tym goręcej się robi.

Reklama

Czym są raporty IPCC?

Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli IPCC przygotowuje co kilka lat raport nt. naukowej, technicznej, socjo-ekonomicznej wiedzy o zmianie klimatu. Ostatni został opublikowany w 2013 roku, a obecny  jest szóstym w historii IPCC.

Samo IPCC powstało w 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem założenia organizacji było przekazywanie rządom na wszystkich poziomach naukowej informacji nt. zmian klimatycznych. Z racji swojego globalnego zasięgu, skali i liczby autorów publikacje raportów IPCC są jednym z najważniejszych wydarzeń w sferze walki z ociepleniem klimatu. W 2007 r. IPCC otrzymało nawet Pokojową Nagrodę Nobla.

W środowisku naukowym i medialnym raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło wiedzy nt. zmian klimatu. Dla ludzi zajmujących się klimatem i energią wydarzenie to porównywalne jest do Oscarów lub Grammy.

Co wnosi część druga?

Pierwsza część przedstawiała stan klimatu na świecie obecnie i w przyszłości pod kątem naukowym. Druga nosi podtytuł „Wpływ, adaptacja i wrażliwości". 

„Zmiany klimatyczne różnią się w poszczególnych regionach i w ich obrębie, co wynika z wzajemnie przenikających się wzorców rozwoju społeczno-gospodarczego, niezrównoważonej gospodarki morskiej i lądowej, nierówności, marginalizacji, historycznych i aktualnych wzorców, takich jak kolonializm i zarządzanie" – podkreśla IPCC zwracając uwagę na to, że zmiany klimatyczne dotkną państwa i społeczności w różnym stopniu. Najczęściej naukowcy spodziewają się, że ci ubożsi bardziej odczują efekty ocieplenia.

W całej drugiej części powtarzany jest apel, że ludzkość powinna utrzymać średnią globalną temperaturę poniżej 1,5 st. C. wyższą niż przed epoką industrialną. Ten cel z każdym rokiem wydaje się coraz mniej realny. Efekty ocieplenia powyżej tej granicy będą nieodwracalne.

Reasons for Concern

IPCC ani w sumie nikt nie jest w stanie przewidzieć skalę ocieplenia, czyli podwyższenia się średniej globalnej temperatury. Jak podkreślają naukowcy, utrzymanie 1,5 st. C ocieplenia da się jeszcze osiągnąć, ale równie dobrze możemy dojść do prawie 5 st. C ok. roku 2100. IPCC stara się przedstawić konsekwencje każdego z takich scenariuszy. „Reasons for Concern"(RFC), bo tak określone zostały konsekwencje, brzmi niezwykle łagodnie jak na ich treść.

IPCC dzieli RFC na pięć kategorii:

\- systemy unikalne i zagrożone

\- ekstremalne zdarzenia pogodowe

\- rozkład oddziaływania

\- łączne oddziaływanie globalne

\- pojedyncze wydarzenia na dużą skalę.

Liczby ryzyk w każdej kolejnej kategorii zwiększa się wraz z poziomem wzrostu średniej globalnej temperatury. Z tym, że dla pierwszej bardzo duże ryzyko i konsekwencje zaczynają si już od 1,5 st. C, dla drugiej od ok. 2 st. C, dla kolejnych dwóch od ok. 3, a dla piątej od ok. 3,5 st. C. ocieplenia pow. poziomu sprzed epoki industrialnej.

Scenariusze ocieplenia z najnowszego raportu IPCC.
Scenariusze ocieplenia z najnowszego raportu IPCC.
Autor. Fot. IPCC

To spora zmiana w porównaniu z poprzednim raportem z 2014, gdy prognoz wysokiego ryzyka było znacznie mniej.

Scenariusze ocieplenia IPCC z 2014 r.
Scenariusze ocieplenia IPCC z 2014 r.
Autor. Fot. IPCC

Co więc trzeba zrobić, aby uniknąć katastrofalnych skutków ocieplenia klimatu? Najprostsza odpowiedź jest zawsze taka sama – należy obniżać emisje. Tymczasem po 30 latach od Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatuobserwujemy kolosalny wzrost globalnych emisji o ok. 61% w tym okresie. Co więcej, z niedawnej prognozy Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że przy obecnych planach i celach redukcji, do 2030 r. emisje... będą dalej rosły .

Globalne emisje CO2 1940-2020.
Globalne emisje CO2 1940-2020.
Autor. Fot. Statista

Nie sposób wymienić wszystkich konkretnych katastrof, które grożą nam w wyniku ocieplenia o dane poziomy. Uproszczone i przystępne zestawienie znajduje się tutaj.

Reklama

Komentarze

    Reklama