Reklama

Portal o energetyce

KHW szykuje się do fuzji z PGG? ,,Wnioski o świadczenia osłonowe”

Katowicki Holding Węglowy (KHW) rozpoczął nabór wstępnych wniosków pracowników zainteresowanych skorzystaniem ze świadczeń osłonowych po przejściu - wraz z wydzielonym majątkiem holdingu - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

Wiosną tego roku, gdy holding sondował zainteresowanie pracowników świadczeniami osłonowymi, chęć skorzystania z nich wyraziło ok. 1,7 tys. osób, z czego blisko 1,4 tys. to pracownicy deklarujący chęć przejścia na urlopy górnicze. Teraz spółka chce poznać skalę faktycznego zainteresowania i przeprowadzić formalną weryfikację wniosków sprawdzając, czy wszyscy chętni są uprawnieni do takich świadczeń.

Holding zatrudnia obecnie ok. 13,2 tys. osób. Na odejście pracownika każdorazowo musi zgodzić się pracodawca - sam wniosek nie jest jeszcze wiążący. Aby skorzystać z osłon, pracownik musi przejść do SRK.

Według wcześniejszych informacji holding zamierza przekazać do spółki restrukturyzacyjnej wydzielony majątek katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, a także rozmawia ze stroną społeczną o przekazaniu rudzkiej części kopalni Wujek - tzw. ruchu Śląsk. Jednak formalne decyzje w obu sprawach dotąd nie zapadły.

W ogłoszeniu dotyczącym naboru wstępnych wniosków o osłony przedstawiciele holdingu podali jedynie, że jest ono podyktowane "szeregiem działań prowadzących do przekazania jednego z podmiotów KHW do SRK" i służy ustaleniu faktycznej liczby pracowników zainteresowanych skorzystaniem ze świadczeń.

Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze środków budżetowych, na podstawie tzw. ustawy górniczej. Do urlopu górniczego są uprawnieni pracownicy zatrudnieni pod ziemią, którym brakuje do emerytury nie więcej niż cztery lata pracy, oraz pracownicy zakładu przeróbki mechanicznej węgla, którym zostało do emerytury nie więcej niż trzy lata. Podczas urlopu pracownicy otrzymują trzy czwarte miesięcznej pensji, a wraz z częścią nagród - nawet 90 proc. wynagrodzenia.

Z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą korzystać pracownicy powierzchni (także zakładów przeróbczych), którzy przepracowali w przedsiębiorstwie górniczym co najmniej pięć lat, a do emerytury zostało im więcej niż 12 miesięcy. W zależności od terminu odejścia odprawy mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto, nie licząc kodeksowych świadczeń.

Dla zainteresowanych osłonami uruchomiono punkty informacyjne w kopalniach KHW. Będą one czynne do 10 listopada.

W miniony poniedziałek z zarządem i stroną społeczną KHW spotkali się minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski, którzy wskazali m.in., że do uzyskania stabilności holdingu nie wystarczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami; potrzebne są też inne działania po stronie spółki m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji.

Według wcześniejszych założeń trzej inwestorzy: Enea, Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia mają zasilić holding kapitałowo kwotą 700 mln zł. Tchórzewski podtrzymał w poniedziałek te plany, ale zastrzegł, że ta ścieżka naprawy nie gwarantuje pełnej stabilności - potrzebne są pogłębione działania restrukturyzacyjne oraz inne rozłożenie akcentów w planie inwestycyjnym.

Wiceminister Tobiszowski poinformował, że być może konieczne będzie np. szybsze niż planowano przekazanie katowickiej kopalni Wieczorek i rudzkiej części kopalni Wujek do SRK, a także zmiana przeznaczenia kopalni Wujek z czynnego zakładu w kopalnię szkoleniową i zachowującą historyczne dziedzictwo.

Tobiszowski wyraził w poniedziałek opinię, że rudzka część kopalni Wujek - ruch Śląsk - mogłaby, w przypadku porozumienia ze stroną społeczną, trafić do SRK jeszcze przed całkowitym wyczerpaniem udostępnionego złoża węgla, a dokończenie eksploatacji mogłoby nastąpić już w spółce restrukturyzacyjnej. Natomiast przekazana do SRK kopalnia Wieczorek mogłaby nadal wydobywać resztkowe złoża, podczas gdy część majątku kopalni będzie już w SRK.

Informacja o planowanych działaniach naprawczych ma być wkrótce przekazana bankom, z którymi będzie negocjowana umowa restrukturyzacyjna. Holding winny jest instytucjom finansowym ponad 1 mld zł z tytułu obligacji. Niedawno strony podpisały tzw. umowę standstill, czyli porozumienie będące wstępem do właściwej umowy restrukturyzacyjnej. W tego typu umowie strony deklarują chęć rozmów na temat restrukturyzacji zadłużenia, a wierzyciele zawieszają wymagalność roszczeń i nie podejmują egzekucji - w przypadku KHW zawieszenie obejmuje okres do końca tego roku.

W ubiegłym tygodniu zarząd holdingu poinformował stronę społeczną o zamiarze zawieszenia na trzy lata wszystkich świadczeń nieperiodycznych określonych w Holdingowym Układzie Zbiorowym Pracy. Układ reguluje m.in. zasady wypłaty wszelkich dodatkowych świadczeń, jak nagroda barbórkowa, nagroda roczna (tzw. czternasta pensja), deputat węglowy oraz wiele przysługujących pracownikom dodatków, np. na pomoce szkolne dla dzieci, dojazdy na wakacje itp. Mają też być kontynuowane negocjacje dotyczące zmiany obowiązującego w KHW układu zbiorowego.

Zobacz także: Trzy scenariusze dla KHW. ,,Szanse na zachowanie samodzielności są minimalne”

PAP - mini

Komentarze