KGHM zainicjował współpracę z Uniwersytetem Łódzkim

30 czerwca 2017, 18:23
Fot. KGHM

List intencyjny inicjujący współpracę podpisali w Warszawie Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a spółką jest zapowiedzią powołania w przyszłości wspólnych zespołów badawczych, dedykowanych tematyce istotnej dla obu stron.

W ramach współpracy naukowcy zajmą się m.in. rekultywacją terenów zdegradowanych przez przemysł czy analizą sytuacji w Azji ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej. KGHM to liczący się na scenie międzynarodowej eksporter do Chin, który odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Państwa Środka.

„Dla KGHM jest to przede wszystkim szansa pozyskania wiedzy, którą dysponuje jeden z wiodących polskich uniwersytetów - Uniwersytet Łódzki. KGHM jest otwarty na współpracę z uczelniami wyższymi. Mamy świadomość obopólnych korzyści z niej płynących. W jej efekcie realizowane są przedsięwzięcia korzystne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale także  wartościowe społecznie”.- mówi Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zobacz także: KGHM i NCBR przyznały granty na innowacyjne projekty w przemyśle

Dla Uniwersytetu Łódzkiego bardzo istotna jest  współpraca uczelni z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza liderami polskiego i zagranicznego biznesu. Wyraża się to chociażby w tworzeniu nowych kierunków studiów czy poszukiwaniu partnerów wśród przedsiębiorstw.

„KGHM Polska Miedź będzie wykorzystywała nasz potencjał badawczy, zlecając naszym laboratoriom, katedrom, zespołom badawczym przygotowywanie określonych analiz i ekspertyz.” - mówi prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Podpisana deklaracja współpracy to kolejny wyraz wspólnego dążenia sektora biznesu i świata akademickiego do poszukiwania nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, a w ślad za tym gospodarki i jej zrównoważonego rozwoju.

Portfolio współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z uczelniami wyższymi jest starannie dobierane, a wola współdziałania i aktywności w strefie akademickiej odgrywa szczególną rolę. Wiedza i doświadczenie załogi stanowią najcenniejszy kapitał globalnego dziś koncernu, gromadzony już od ponad 55 lat.

KGHM współpracuje z osiemnastoma uczelniami wyższymi w Polsce, angażując się w prace badawczo – rozwojowe, a także działalność dydaktyczną.

Zobacz także: „Zawsze mieć miedź” – strategia KGHM na lata 2017-2021

kn/KGHM

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Marek1
niedziela, 2 lipca 2017, 00:58

Klasyka na wyciągnięcie grantu - sugeruję temat : "Krok marszowy i defiladowy na gruntach piaszczystych i podmokłych". Temat ważki, no i KTO bogatemu zabroni ?

Tweets Energetyka24