Reklama

Ropa

KE upomina Polskę w sprawie wydobycia morskich złóż ropy i gazu

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.

Jak wyjaśnia Komisja w komunikacie, unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wydobycia i poszukiwania ropy i gazu na obszarach morskich mają pomóc w zapobieganiu awariom oraz w podejmowaniu szybkiej i skutecznej reakcji, jeśli do nich dojdzie.

 

Państwa UE muszą zadbać o to, by przedsiębiorstwa, którym udzieliły koncesji na działalność poszukiwawczą lub wydobywczą, posiadały odpowiednie zasoby finansowe oraz niezbędną wiedzę techniczną, oraz by dysponowały zasobami, które są w stanie w razie potrzeby zmobilizować.

 

Przedsiębiorstwa ponoszą także pełną odpowiedzialność za szkody środowiskowe wyrządzone chronionym gatunkom morskim i siedliskom przyrodniczym.

 

Termin wdrożenia unijnej dyrektywy do prawa krajowego minął 19 lipca 2015 r. Komisja znalazła jednak luki w krajowych przepisach, wdrażających dyrektywę, przyjętych przez Polskę, Bułgarię, Hiszpanię i Wielką Brytanię. Te państwa otrzymały od KE tzw. uzasadnioną opinię, która jest drugim etapem postępowania o naruszenie unijnego prawa. Mają one dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć i poinformowanie o tym Komisji.

 

Zobacz także: KE udostępnia Rosji większą przepustowość lądowej odnogi Nord Streamu

 

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama