Reklama

Gaz

KE prezentuje Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego. 4 kluczowe punkty

  • Tokijska Straż Pożarna zakupiła drugi śmigłowiec rodziny EC225 Super Puma - fot. Eurocopter
    Tokijska Straż Pożarna zakupiła drugi śmigłowiec rodziny EC225 Super Puma - fot. Eurocopter

16 lutego 2016r. Komisja Europejska przedstawiła założenia Pakietu Bezpieczeństwa Energetycznego. Propozycje dotyczą bezpieczeństwa dostaw gazu, przeglądu umów gazowych, strategii dla sektora LNG oraz strategii ciepłowniczo-chłodniczej.

1) Przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu

Komisja proponuje przejście od modelu krajowego do regionalnego przy projektowaniu środków ochrony bezpieczeństwa dostaw. Komisja proponuje wprowadzenie zasady solidarności między państwami członkowskimi, tak aby zapewnić ciągłość dostaw dla gospodarstw domowych i istotnych usług społecznych w rodzaju opieki zdrowotnej, nawet w obliczu poważnego kryzysu utrudniającego dostawy.

2) Przegląd umów międzyrządowych (IGA)

Komisja zaproponowała wprowadzenie obowiązkowego sprawdzianu ex ante zgodności takich umów przez Komisję. W trakcie takiej oceny Komisja mogłaby w szczególności sprawdzać zgodność umów z zasadami konkurencji i przepisami w zakresie wewnętrznego rynku energii przed zakończeniem negocjacji, podpisaniem i przypieczętowaniem tych umów. Państwa członkowskie byłyby wówczas zobowiązane do uwzględnienia w całości opinii Komisji przed zawarciem każdej umowy. 

3) Strategia dotycząca skroplonego gazu ziemnego (LNG) i magazynowania gazu

Komisja proponuje strategię dotyczącą skroplonego gazu ziemnego (LNG), która poprawi dostęp państw członkowskich do LNG jako alternatywnego źródła paliwa. Główne elementy strategii polegają na budowie strategicznej infrastruktury w celu wprowadzenia wewnętrznego rynku energii oraz wskazanie projektów, które pozwolą znieść uzależnienie państw UE od jednego źródła dostaw.

4) Strategia ciepłowniczo-chłodnicza,  

Ogrzewanie i chłodzenie budynków i przemysłu pochłaniają połowę całej unijnej energii. Opierają się przy tym w 75 proc. na paliwach kopalnych. Projekt strategii grzewczej i chłodniczej koncentruje się na usuwaniu przeszkód na drodze do niskoemisyjności budynków i przemysłu. Uwypukla on przy tym znaczący wpływ efektywności energetycznej i korzystania ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo energetyczne. Bardziej długofalowe, strategiczne podejście do całego sektora ma istotne znaczenie, jeśli UE ma rzeczywiście zwiększyć swoją niezależność od dostawców zagranicznych.

Iwona Pająk

Zobacz także: Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego UE - jaka przyszłość polskiej energii ?

 

Reklama

Komentarze

    Reklama