Reklama

Ropa

Jubileusz 20-lecia Operatora Logistycznego Paliw Płynnych

Fot. OLPP
Fot. OLPP

Operator Logistyczny Paliw Płynnych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. W ostatni piątek, 2 czerwca 2017 roku, odbyła się uroczystość pod hasłem „Wczoraj NAFTOBAZY – Dziś OLPP – Jutro PERN”.

Wśród gości, którzy przybyli na stadion PGE Narodowy  znaleźli się m.in. Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Elżbieta Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, Inga Kownacka – Jurczek, Członek gabinetu politycznego Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów, Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele klientów i kooperantów, zarządy spółek z Grupy Kapitałowej PERN oraz Pracownicy i partnerzy społeczni OLPP.

Gościem Honorowym na Gali był również Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który złożył Zarządowi i Pracownikom Spółki gratulacje z okazji Jubileuszu i odczytał List od Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów. W liście Pani Premier podkreślała, że OLPP pozostaje „sprzymierzeńcem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, we wspomaganiu koniunktury gospodarczej, a także w zaangażowaniu w sprawy społeczne”, dziękując wszystkim, którzy swą pracą i oddaniem się do tego przyczynili”. Beata Szydło serdecznie gratulowała Spółce Jubileuszu i życzyła, aby „kolejne lata okazały się dla OLPP czasem realizacji ambitnych planów i osiągnięcia strategicznych celów, które przełożą się na wspólny sukces Polski i Polaków”.

Zobacz także: Zmiana w zarządzie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych

Program uroczystości objął także wręczenie honorowej odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” nadawanej przez ministra właściwego ds. energii. Odznaczenie oraz gratulacje z rąk Elżbiety Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, Przedstawiciela Ministra Energii, odebrał Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu OLPP.

Dyrektor Elżbieta Piskorz podkreśliła znaczenie Spółki OLPP i jej długoletnie działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Prezes Paweł Stańczyk dziękując za tak doniosłe wyróżnienie zaznaczył, że „odznaka to szczególne wyróżnienie dla Spółki, dlatego chciałby przekazać to wyróżnienie na ręce wszystkich pracowników, którzy nieustannie od 20 lat pracują na sukces OLPP”.

Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.

OLPP powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia paliwowych baz magazynowych z Centrali Produktów Naftowych S.A. i obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PERN. Przez 20 lat istnienia Spółka stała się jednym z najważniejszych podmiotów zapewniających konkurencyjne funkcjonowanie branży paliwowej. W tym roku rozpoczęto działania, które doprowadzą do połączenia Spółek PERN SA i OLPP sp. z o.o. celem wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela.

km/OLPP

Reklama

Komentarze

    Reklama