Reklama

Ropa

Izba Skarbowa wzywa Lotos do uregulowania należności podatkowych

  • Artystyczna wizja sondy New Horizons mijającej Plutona i Charona. Ilustracja: NASA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymał decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej, na mocy której Grupa Lotos została zobowiązana do zapłaty zaległego podatku VAT za okres styczeń - grudzień 2010 r. Wysokość należności, określona przez UKS, wynosi 48,4 mln zł.

Spółka uiściła w/w kwotę wraz z odsetkami.

Utrzymanie w mocy decyzji UKS jest odpowiedzią na złożone przez Lotos odwołanie. Spółce przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

Kilka miesięcy temu zarząd Lotosu informował, iż Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił wysokość zaległych zobowiązań spółki z tytułu podatku VAT za okres styczeń – grudzień 2010 r. i styczeń – grudzień 2011 r. - wynoszą one odpowiednio 48,4 mln zł i 112,5 mln zł. 

W decyzjach Dyrektor UKS stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci koncernu związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił spółce brak dołożenia należytej staranności w ich zawieraniu. W opinii UKS grupa powinna była wiedzieć o tym, że ww. transakcje wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu, co w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. 

Spółka po analizie przedmiotowych decyzji uznała, że zarzuty przedstawione przez Dyrektora UKS są w całości nieuzasadnione i w związku z tym złożyła wspomniane na początku odwołania.

Zobacz także: Ropa najtańsza od 11 lat

Zobacz także: Ekspert: Amerykańska ropa ustabilizuje globalne rynki naftowe

Komentarze