Reklama

Portal o energetyce

Gryglas dla E24: rządowy pełnomocnik ds. offshore jest niezbędny [WYWIAD]

Fot. www.map.gov.pl
Fot. www.map.gov.pl

”W mojej opinii rządowy pełnomocnik ds. offshore jest niezbędny. Zdecydowanie usprawni on proces realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Decyzja w tym zakresie należy jednak do Pana Premiera” - mówi Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w rozmowie z serwisem Energetyka24.

Jakub Kajmowicz: Czy morska energetyka wiatrowa jest odpowiedzią na wyzwania, które stawia przed nami nowa rzeczywistość?  

Zbigniew Gryglas: Przed Unią Europejską i Polską trudne decyzje oraz wyzwania, w szczególności w wymiarze polityki klimatycznej, czy energetycznej. W ostatnich dniach poznaliśmy założenia Europejskiego Zielonego Ładu, trwają prace nad ostatecznym kształtem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) oraz Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). To nie przypadek, że morska energetyka wiatrowa została uwzględniona zarówno w PEP2040, jak i KPEiK. To kierunek budzący najmniej wątpliwości. Liczy się nie tylko czysta energia ale także impuls dla rozwoju nowej dziedziny gospodarki. Jestem przekonany, że energia elektryczna produkowana w morskich farmach wiatrowych będzie stanowić kluczowy składnik polskiego miksu energetycznego już w  2025 r. i będzie odpowiedzią na wyzwania związane z nową rzeczywistością.

Co rozwój energetyki morskiej oznacza dla nadmorskich regionów? Jak może zyskać polski przemysł? 

Realizacja projektów morskich farm wiatrowych to szansa dla naszej gospodarki, a budowane w następnych latach morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim z pewnością będą kołem zamachowym polskiej gospodarki i przyczynią się do jej klimatycznej transformacji. Intencją rządu Mateusza Morawieckiego jest stworzenie takich ram prawnych, które w perspektywie wieloletniej pozwolą działać wszystkim podmiotom zainteresowanym rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej, w tym także tym podmiotom, które będą odpowiedzialne za dostarczanie komponentów do budowy siłowni na morzu. Już dziś prowadzimy szeroki dialog z potencjalnymi podmiotami, które są zainteresowane rozwojem biznesu pod kątem dostaw komponentów dla morskiej energetyki wiatrowej. Jednym z głównych obszarów z punktu widzenia rozwoju tzw. „local content” jest kwestia rozwoju polskich portów, wokół których możliwe jest stworzenie całej gałęzi gospodarki dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej – to dla nas bardzo ważny element, na którym koncentrujemy obecnie swoje działania. Mimo, że nie zbudowaliśmy ani jednej farmy wiatrowej w tym sektorze działa już ponad 100 firm produkujących m.in. fundamenty, wieże, transformatory czy kable podmorskie. Nie produkujemy w zasadzie tylko turbin ale wierzę, że i te, przy skali zapotrzebowania ok. 1000 sztuk, będą wytwarzane w naszym kraju. Nie ukrywam, iż Ministerstwo Aktywów Państwowych widzi w tym obszarze szansę na stworzenie nowej polskiej specjalności, która pozwoli również na ekspansję na rynki zagraniczne. 

Jakie warunki, w Pana opinii, muszą zostać spełnione, aby Polska wykorzystała możliwości związane z morską energetyką wiatrową? Co będzie kluczowe?

Przede wszystkim potrzebna nam jest właściwa koordynacja działań oraz skuteczność w realizacji przyjętych założeń. Jestem przekonany, że projektowane przez nas regulacje sprzyjać będą rozwojowi tego sektora. Pamiętajmy jednak, że musimy stworzyć cały nowy sektor gospodarki, co jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym, z dużą ilością ryzyk, niemniej jednak odpowiednie zarządzanie procesem i harmonogramem realizacji przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Głęboko w to wierzę. Dwa lata temu, gdy zakładałem Zespół Parlamentarny nikt nie wróżył sukcesu. Dziś nikt nie pyta: czy? tylko kiedy? 

Jak Pan postrzega rolę Ministerstwa Aktywów Państwowych w całym procesie?

Ostateczny kształt wszystkich zadań jakie będzie realizowało Ministerstwo Aktywów Państwowych określi nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, której projekt zostanie opublikowany w najbliższych dniach. W procesie powstawania morskich elektrowni wiatrowych przypadnie Ministerstwu Aktywów Państwowych bardzo istotna rola koordynatora działań sprzyjających rozwojowi tego nowego sektora gospodarki polskiej. Oczywiście równie istotną rolę odgrywać będzie nowoutworzone Ministerstwo Klimatu, które koordynować będzie politykę regulacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym morskich elektrowni wiatrowych.

Czy powinien zostać powołany rządowy pełnomocnik ds. offshore?

Tak, w mojej opinii rządowy pełnomocnik ds. offshore jest niezbędny. Zdecydowanie usprawni on proces realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Decyzja w tym zakresie należy jednak do Pana Premiera.

Dziękuję za rozmowę!

Komentarze