Reklama

Chemia

Grupa Azoty ZAK powołała Radę Innowacyjności

Grupa Azoty ZAK powołała Radę Innowacyjności, w skład której weszli polscy eksperci branży chemicznej i przedstawiciele środowiska naukowego. Rada będzie doradzać i wspierać Zarząd Spółki przy wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w firmie w obszarze chemii specjalistycznej.

"Powołanie Rady jest dla nas kolejnym krokiem w budowaniu innowacyjnej firmy, zdobywającej przewagi rynkowe poprzez oferowanie specjalistycznych kompleksowych usług i serwisów wspierających produkt oczekiwany przez klientów. To wszystko po to, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę ekspertów budować przyszłość naszej spółki i wspierać tym samym całą Grupę Azoty. Innowacje to dla nas kluczowy element działania. Rada będzie szczególnie istotna przy rozwoju działalności Centrum Aplikacji OXO i Polimerów. Ponadto w 2016 roku nasze nakłady na B+R w obszarze OXO przekroczą 1% przychodów" – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.

Grupa Azoty ZAK ma za sobą wiele wdrożeń efektów współpracy z jednostkami badawczymi. Przykładem może być wielokrotnie wyróżniony plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex, opracowany we współpracy z ICSO „Blachownia”.

1 lutego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Innowacyjności, gdzie Zarząd Spółki wręczył członkom nominacje, a Rada ukonstytuowała się i przyjęła regulamin funkcjonowania. Przewodniczącym Rady został prof. Marek Ilnicki. W skład Rady weszło siedmiu ekspertów związanych nie tylko z nauką i chemią, ale także liderów współczesnego innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami, związanych m.in. z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Śląskim, samorządem gospodarczym czy otoczeniem przemysłu chemicznego. Rada ma obradować minimum dwa razy w roku i oceniać potencjały projektów pod kątem efektywności i zasadności. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada omawiała projekty zgłaszanie przez Grupę Azoty ZAK do pierwszej edycji programu branżowego INNOCHEM. Program współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

"Projekty do INNOCHEM Grupy Azoty ZAK są bardzo ciekawe i doskonale wpisują się w politykę innowacyjności spółki. ZAK w tym obszarze jest bardzo aktywny. To dobrze, bo trzeba wykorzystywać pojawiające się możliwości" – potwierdził prof. Marek Ilnicki, przewodniczący Rady Innowacyjności.

Zobacz także: MSP rozważa fuzję PGNiG i Grupy Azoty?

Zobacz także: Poważne zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Reklama

Komentarze

    Reklama