Reklama

Chemia

Grupa Azoty przeznaczy ponad 83 mln zł na dywidendę

Zarząd Spółki informuje, iż zwołane na 6 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2015 dla akcjonariuszy Spółki.

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 83 324 206,56 zł, wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,84 zł, dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt.
 
Dywidenda przysługiwać będzie wszystkim akcjonariuszom posiadających akcje Spółki na dzień ustalenia prawa do dywidendy, tj. 20 czerwca 2016 roku, natomiast jej wypłata nastąpi 11 lipca 2016 roku.
 
 

Komentarze