Reklama

Chemia

Grupa Azoty: NWZ zajmie się zmianami w Radzie Nadzorczej

Zarząd Grupy Azoty, działając na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 1 lutego 2016 r. 

Obrady NWZ zostaną poświęcone przede wszystkim zmianom w Radzie Nadzorczej grupy oraz przedstawieniu informacji bieżących dla akcjonariuszy. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. 

7.Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

8.Zamknięcie obrad.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach ubiegłego roku MSP odwołało Ewę Lis ze składu RN - w jej miejsce został powołany prawnik Przemysław Lis.

Zobacz także: 120 mln zł na innowacje w polskim przemyśle chemicznym

Zobacz także: Prestiżowe wyróżnienia dla Grupy Azoty

Komentarze