Reklama

Chemia

Grupa Azoty i KGHM będą lepiej chronione przez wrogim przejęciem

Spółki o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa będą lepiej chronione przed wrogim przejęciem. 21 czerwca br. rząd przyjął Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podmiotów podlegających ochronie.

Inicjatorem prac nad rozporządzeniem jest Ministerstwo Skarbu Państwa. W toku prac Rada Ministrów wskazała następujące podmioty, jako wymagające szczególnej ochrony z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego:

  •  Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
  •  KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Obie te spółki  prowadzą działalność w strategicznych sektorach gospodarki. - Powierzono nam majątek państwowy, którego musimy strzec. Niektóre z nadzorowanych przez nas podmiotów są ważne dla naszej gospodarki. Są one tak ważne, że nie możemy sobie pozwolić na utratę kontroli nad nimi – podkreślał wielokrotnie minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz.

Jak podkreślają eksperci, objęcie Grupy Azoty i KGHM specjalną ochroną przed wrogim przejęciem to uzasadnione działanie rządu: oba przedsiębiorstwa są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. -  Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie daje nam realne narzędzie, aby interweniować w momencie, w którym wystąpi ryzyko wrogiego przejęcia. Kiedy takie ryzyko się pojawi będziemy mogli interweniować w interesie naszego Państwa – zaznaczył Dawid Jackiewicz.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie jest naturalną konsekwencją wprowadzenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272 z późn. zm.). Rozporządzenie wykonawcze wprowadza listę spółek objętych ochroną. Dokument umożliwia Ministrowi Skarbu Państwa wyrażanie sprzeciwu co do transakcji skutkujących nabyciem istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiotach wskazanych w Rozporządzeniu. Rozporządzenie stanowi realne narzędzie reagowania, ponieważ  z wyprzedzeniem pozwoli uniknąć ewentualnego zagrożenia wrogim przejęciem, jakie np. w przeszłości istniało w przypadku Grupy Azoty.

Wydanie Rozporządzenia umożliwia objęcie ochroną podmiotów działających w branżach wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, które mają istotny udział w rynku oraz skalę prowadzonej działalności, a w stosunku do których brak zastosowania ochrony spowoduje występowanie rzeczywistego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związanego z prowadzeniem działalności przez te podmioty, a także z uwagi na fakt, braku możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego.

Podobne rozwiązania prawne, chroniące najważniejsze spółki dla poszczególnych krajów, obowiązują w innych państwach - m.in. w Austrii i w Niemczech oraz krajach anglosaskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Zobacz także: Grupa Azoty przeznaczy ponad 83 mln zł na dywidendę

Zobacz także: Prezes CIECH-u: "Chcemy stać się firmą globalną"

Reklama

Komentarze

    Reklama