Reklama

Górnictwo

Wzrost cen węgla dla energetyki

FOT. WĘGLOKOKS
FOT. WĘGLOKOKS

W grudniu ub. roku cena węgla dostarczanego do energetyki była o 0,6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła o 6,7 proc. - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w czwartek wartości, jakie osiągnęły w grudniu, czwartym kwartale 2017 i w całym ubiegłym roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

"Najlepszym podsumowaniem kondycji polskiego rynku węgla w 2017 r. jest średnioroczna wycena wartości indeksów. PSCMI1 w 2016 r. wyniósł 195,42 zł za tonę, a w 2017 - 205,69 zł za tonę, notując tym samym wzrost o 5,3 proc. W przypadku indeksu PSMCI2, wzrost wartości wyniósł ponad 22 proc., osiągając w 2017 r. 240,72 zł za tonę, wobec 196,94 zł za tonę w roku 2016" - podała w czwartek ARP.

W grudniu ub. roku zarówno indeks PSCMI1 dla energetyki zawodowej, jak i indeks PSCMI2 dla ciepłowni pobiły swoje wartości z poprzedniego miesiąca.

W ostatnim miesiącu 2017 r. wartość indeksu dla rynku energii elektrycznej wyniosła 212,66 zł za tonę (9,64 zł w przeliczeniu na gigadżul uzyskanej z węgla energii). Grudzień był dziesiątym z kolei miesiącem, kiedy indeks utrzymywał się powyżej poziomu 200 zł za tonę. W porównaniu z grudniem 2016 r. wynik ten był lepszy o 11,6 proc.

W segmencie ciepłowniczym, wartość indeksu PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych zwiększyła się w grudniu, w stosunku do listopada, o 6,7 proc., osiągając wartość 273,82 zł za tonę (11,31 zł za gigadżul energii). W tym samym miesiącu rok wcześniej węgiel dla ciepłownictwa był tańszy o 60 zł na tonie, w ciągu roku nastąpił więc wzrost wartości tego indeksu o ponad 28 proc.

Indeksy tworzone wspólnie przez ARP i TGE bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są wyraźnie wyższe niż przed rokiem, nadal daleko im do rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Węglowe indeksy cenowe zwyżkowały w całym czwartym kwartale ubiegłego roku. Węgiel dla energetyki zdrożał w ujęciu kwartalnym o prawie 3 proc. (z 204,97 zł za tonę w trzecim kwartale roku do 210,95 zł za tonę w czwartym), osiągając wartość o ponad 11 proc. wyższą niż w czwartym kwartale 2016 r. Natomiast indeks węgla dla ciepłownictwo wzrósł o 9 proc. (z 238,10 zł za tonę w trzecim kwartale do 259,50 zł za tonę w czwartym) i był o prawie 25 proc. wyższy niż w czwartym kwartale 2016.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów. 

pam/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama