Reklama

Górnictwo

WUG: kopalnie muszą opracować zasady postępowania w razie konieczności zaprzestania wydobycia

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Kopalnie muszą opracować zasady postępowania m.in. na wypadek konieczności zaprzestania normalnego toku wydobycia i wstrzymania innych robót górniczych - zaleca Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach, który zarekomendował spółkom węglowym zestaw działań minimalizujących ryzyko koronawirusa.

W piśmie do szefów górniczych firm prezes WUG Adam Mirek ocenił, że obecnie trudno przewidzieć przebieg zdarzeń, wynikający z zagrożenia koronawirusem - stąd potrzeba przygotowania różnych scenariuszy działania, w zależności od rozwoju sytuacji.

"Za niezbędne uważam opracowanie zasad postępowania zmierzających do utrzymania w optymalnie bezpiecznym stanie zakładów górniczych, np. w sytuacji konieczności zaprzestania normalnego toku wydobycia, prowadzenia innych robót górniczych, w tym utrzymania i kontroli wyrobisk" - napisał szef nadzoru górniczego. Wskazał, że przy tworzeniu takich zasad kopalnie mogą kierować się m.in. przepisami, na podstawie których tworzone są plany ratownictwa.

"Za uzasadnione uważam opracowanie w poszczególnych kopalniach zasad utrzymania ruchu zakładów górniczych przy minimalnym obłożeniu i założeniu maksymalnego ograniczenia kontaktów zespołów pracowniczych, w tym kierowanych do prac zabezpieczających" - wskazał dr inż. Adam Mirek. Przypomniał, iż opracowując zasady, kopalnie muszą uwzględniać także wszystkie występujące w górnictwie zagrożenia naturalne - metanowe, wodne, pożarowe oraz zagrożenie tąpaniami.

Kopalnie muszą m.in. ustalić minimalną liczbę stałych stanowisk pracy, na których nieodzowna jest stała obecność pracowników dla utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń. To np. pompownie, rozdzielnie, urządzenia wyciągowe, dyspozytornie czy zaplecze socjalne.

"Uzasadnionym jest ustalenie minimalnej liczby pracowników zatrudnianych do kontroli wyrobisk przy założeniu np. ograniczenia liczby tych wyrobisk wyłącznie do wyznaczonych na podstawie odrębnych analiz. Podobnie uzasadnione jest maksymalne rozszerzenie zakresu zdalnej kontroli wyrobisk i pomieszczeń z wykorzystaniem sieci urządzeń pomiarowych (...) oraz telewizji przemysłowej" - wskazał prezes WUG.

Nadzór górniczy zaleca, aby podjęte ustalenia były spójne, zebrane w jedną całość i udostępnione w newralgicznych miejscach kopalni (np. w dyspozytorni) oraz podane do wiadomości pracowników. "W chwili krytycznego dla zakładu górniczego zagrożenia wynikającego z pandemii, tak opracowane zasady będą ze wszech miar pomocne przy sprawnym, optymalnym i możliwie bezpiecznym postępowaniu w ramach działań akcyjno-ratowniczych" - zauważył Adam Mirek, podkreślając przy tym konieczność stosowania się do zaleceń sanepidu i innych służb państwowych.

W połowie marca prezes WUG powołał specjalny zespół, którego zadaniem było wypracowanie zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kopalniach i zakładach górniczych. Zalecono np. stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej oraz upowszechnienie dostępu do środków dezynfekujących, m.in. do dezynfekcji środków kopalnianego transportu oraz wszystkich miejsc, z których korzystają górnicy. Prawnicy WUG przygotowali też projekty nowelizacji kilku rozporządzeń, których korekta jest konieczna w obliczu zagrożenia epidemicznego.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama