Górnictwo

Wtorkowe spotkanie zespołu ds. programu naprawczego dla górnictwa w szerszym składzie

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Zaplanowane na wtorek w Katowicach spotkanie zespołu ds. programu naprawczego dla górnictwa odbędzie się w szerszym niż dotąd składzie. Do udziału zaproszono szefów wiodących firm energetycznych oraz związkowców z sektora energetyki i węgla - nie tylko kamiennego, ale i brunatnego.

Spotkanie, będące kontynuacją rozmów prowadzonych tydzień wcześniej w Warszawie, ma rozpocząć się w południe w siedzibie urzędu wojewódzkiego w Katowicach. Do udziału w posiedzeniu - podobnie jak przed tygodniem - przewodniczący zespołu, wicepremier Jacek Sasin, zaprosił m.in. ministra klimatu Michała Kurtykę oraz pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Po raz pierwszy w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele energetyki - do udziału w spotkaniu zaproszono prezesów i wybranych członków zarządów Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu, Energi, Enei oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Będą też - jak poprzednio - szefowie Polskiej Grupy Górniczej i spółki Tauron Wydobycie.

Na liście zaproszonych uczestników spotkania znalazło się także 22 przedstawicieli strony społecznej - to przede wszystkim liderzy górniczych związków (także z sektora węgla brunatnego) oraz związkowcy z firm energetycznych. Tematem posiedzenia - jak napisano w zaproszeniu - ma być omówienie "sytuacji w górnictwie oraz w energetyce w kontekście polityki energetycznej".

Po poprzednim spotkaniu zespołu, które miało miejsce w miniony wtorek w Warszawie, związkowcy podkreślali, że jego zadaniem powinno być nie tylko wypracowanie programu dla sektora górniczego, ale stworzenie zasad jego transformacji w korelacji z transformacją polskiej energetyki - stąd udział energetyków w zaplanowanych na wtorek rozmowach.

Jak mówił po poprzednim spotkaniu zespołu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, podczas obrad najwięcej czasu poświęcono "problemowi systemowych działań średnio- i długoterminowych, związanych z funkcjonowaniem i transformacją sektora węglowego w korelacji z transformacją energetyki".

Związkowiec oceniał, że obecnie górnictwo i energetyka stoją przed wyzwaniem jak najszybszego uruchomienia produkcji energii z węgla w taki sposób, aby możliwy był powrót do poziomu sprzed pandemii - zarówno jeśli chodzi o wolumen odbioru węgla z kopalń, jak i produkcji energii w blokach węglowych. Strona społeczna przedstawiła też propozycje zmierzające do ograniczenia importu węgla i energii.

Jak informował przed tygodniem resort aktywów państwowych, podczas spotkania w miniony wtorek przedstawiono uwarunkowania dotyczące rynku energetycznego oraz wyzwania w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. „Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach” - mówił cytowany w komunikacie wicepremier Jacek Sasin.

Zespół do spraw transformacji górnictwa ma za zadanie wypracowanie szerokiego konsensusu społecznego dla koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Taki plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września. 

Źródło:
PAP

Komentarze