Reklama

Wiadomości

PGNiG TERMIKA zmodernizowała instalację wyłapującą zanieczyszczenia

Modernizacja instalacji
Autor. PGNiG Termika

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS) dla Elektrociepłowni Siekierki to jedna z największych tego typu inwestycji zrealizowanych w polskich elektrociepłowniach. W wyniku jej realizacji w TERMICE jest dziś ponad 85% odsiarczanych mocy produkcyjnych.

Reklama

W 2010 roku PGNiG TERMIKA SA uruchomiła dwie nowoczesne instalacje mokrego odsiarczania spalin (MIOS) w największej elektrociepłowni Polski, na warszawskich Siekierkach. Aktualnie podłączonych do MIOSu jest 10 kotłów (parowych i wodnych), wykorzystywanych w siekierkowskiej elektrociepłowni. Towarzyszy im kompletna infrastruktura pomocnicza: wentylatory wspomagające spaliny, układ mączki kamienia wapiennego, sprężarkownia powietrza transportowego, oczyszczalnia ścieków i trójprzewodowy komin mierzący 200 metrów.Spaliny oczyszczane są w dwóch wieżach zraszających (absorberach), które są sercem instalacji.

Reklama

W celu usunięcia ze spalin dwutlenku siarki następuje ich intensywne przemycie – w przeciwprądzie – cieczą płuczącą zawierającą wodę, węglan wapnia i gips. Dwutlenek siarki rozpuszcza się w wodzie i reaguje – w obecności tlenu – z sorbentem, czyli dawcą jonów wapnia, tworząc gips. Gips ten jest produktem ubocznym pracy instalacji i jest wykorzystywany, zamiast gipsu kopalnego, w przemyśle budowlanym.

Montaż półki sitowej

Reklama

W 2021 roku w ramach dostosowania do zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń w spalinach, wynikających z Konkluzji BAT (najlepszej dostępnej techniki) została wykonana kolejna już modernizacja MIOS w EC Siekierki w absorberze nr 1, a w grudniu 2022 w absorberze nr 2. Celem było obniżenie emisji dwutlenku siarki i pyłu. Zdecydowano o montażu wypróbowanej już w elektrowniach systemowych półki sitowej. Jest to pozioma płyta z licznymi otworami na całym przekroju absorbera, umieszczona ponad wlotem spalin. Płyta składa się ze 120 pojedynczych koszy wykonanych z polipropylenu o grubości 10-15 mm, wspartych na stalowych, ogumowanych belkach nośnych. Jej zadaniem jest bardziej równomierne rozprowadzenie spalin oraz wydłużenie czasu ich przebywania w strefie zraszania wodnym roztworem mączki kamienia wapiennego.

Gwarancja emisji pyłu i dwutlenku siarki

Pierwotnie każdy z dwóch absorberów był zaprojektowany do utrzymania emisji na poziomie do 200 mg SO2/m3u. Po zamontowaniu czwartego poziomu zraszania i półki sitowej wartość gwarancyjna wynosi do 130 mg/m3u przy maksymalnym przepływie spalin i jej dotrzymanie zostało potwierdzone w 2021 roku odpowiednimi pomiarami. Gwarantowana emisja pyłu do 8 mg/m3u za absorberem również została osiągnięta. Efektem jest spełnianie obowiązujących od sierpnia 2021 roku zaostrzonych poziomów emisji.

W 2022 roku ilość zanieczyszczeń zatrzymana w instalacji MIOS wyniosła:

  • dwutlenek siarki: 11 670 ton, co stanowi 91% redukcji zanieczyszczeń,
  • pył: 174 tony, co stanowi 77% redukcji zanieczyszczeń.

Półki sitowe działają

Były pewne obawy, czy w Ec Siekierki sprawdzone gdzie indziej technologie nie zachowają się inaczej. Wyobraźnia inżynierska podsuwała różne zagrożenia. Związane one były z faktem przesłonięcia ok. 65% przekroju drogi spalin, ze wzrostem oporów przepływu spalin, mechanicznym obciążeniem półki spadającą zawiesiną w ilości do 30 tys. t/h, z zagrożeniem powstawania osadów i zatykania otworów, obrywania się nawisów itp.

Oczyszczony absorber
Autor. PGNiG Termika

Po blisko ośmiu miesiącach nieprzerwanej pracy i otwarciu absorbera do zaplanowanego remontu ukazał się widok jak na zdjęciu – czyste kosze, bez osadów i nawisów.

Reklama

Komentarze

    Reklama