Reklama

Wiadomości

PGE, Enea, Tauron i Energa dostały od Skarbu Państwa propozycje warunków zakupu aktywów węglowych

kopalnia maszyny węgiel
Zdjęcie ilustracyjne, kopalnia maszyny
Autor. Fot. Unsplash.com

PGE, Enea, Tauron i Energa z Grupy Orlen dostały od Skarbu Państwa propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych, z których ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - podały w sobotę spółki.

Reklama

Z podanych w sobotę przez spółki komunikatów wynika, że w piątek otrzymały od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych, celem utworzenia NABE. Dokumenty zawierają m.in. ceny nabycia i proponowany mechanizm rozliczenia długu wobec spółek, z których będą wydzielane aktywa.

Reklama

Cena sprzedaży przez PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GIEK) wynosi 849 mln zł. Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie 5,4 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Zaproponowana cena sprzedaży przez Energę Wytwarzanie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka wynosi 153 mln zł.

Reklama

Jeśli chodzi o Eneę, zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto. Dokument przewiduje, że zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu.

Czytaj też

Na wartość zakupu spółki Tauron Wytwarzanie składają się dwa elementy: cena za akcje TW i wartość zadłużenia TW w stosunku do Tauron Polska Energia, które będzie podlegało spłacie.

Poinformowano, że Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Taurona zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji przez Skarb Państwa. Tauron podał, że według stanu na 30 września 2022 r. zadłużenie wynosiło 6,3 mld zł - kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do 30 września 2022 r. Zadłużenie do dnia nabycia akcji zostanie zmniejszone o 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu na kapitał własny Tauron Wytwarzanie.

Część zadłużenia w kwocie 2,1 mld zł podlegać będzie spłacie przez 8 lat, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki.

Jak zastrzeżono, otrzymane dokumenty nie stanowią oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy; będzie on przedmiotem negocjacji spółek ze Skarbem Państwa. Każda z transakcji zostanie przeprowadzona tylko w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, czyli Tauron Polska Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea i Energa.

Uzgodnione i podpisane przez strony dokumenty będą podstawą do złożenia przez Ministra Aktywów Państwowych do premiera wniosku o nabycie aktywów.

Do NABE, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

W grudniu 2022 r. Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu NABE.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama