Reklama

Wiadomości

EBITDA grupy KGHM wzrosła w pierwszym kwartale o 20 proc.

Fot. www.kghm.com.pl
Fot. www.kghm.com.pl

EBITDA grupy KGHM wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 20 proc. do 3 mld 133 mln zł, a przychody sięgnęły 8 mld 993 mln zł, czyli były wyższe o 33 proc. w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2021 - poinformował KGHM w czwartkowym komunikacie.

Reklama

W raporcie kwartalnym KGHM podał, że zysk netto jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 1,9 mld zł wobec 1,366 mld zł rok wcześniej w tym samym okresie.

Reklama

Jak podała spółka, produkcja miedzi płatnej w grupie była w pierwszym kwartale wyższa o 4 proc. (w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton.

"Na takie wyniki wpłynęły: większa dostępność wsadów obcych i dyspozycyjność ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy uzysk i przerób miedzi w Sierra Gorda. Wyższa produkcja została też odnotowana w kopalni Robinson" - napisano w komunikacie.

Reklama

Czytaj też

W komunikacie napisano, że spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. W ramach strategii zaktualizowanej o kolejne "e", czyli energię, KGHM zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych (OZE).

Zaznaczono jednocześnie, że kluczowe będą projekty dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych.

Miedziowa spółka przypomina, że podpisała umowę z amerykańską firmą NuScale na wdrożenie technologii małych modułowych rektorów jądrowych (SMR) w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej Spółki. KGHM wystąpił też wspólnie Total Energies w przetargu polskiego Rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

W raporcie kwartalnym napisano, że KGHM Polska Miedź zaczęła realizować zatwierdzoną w styczniu 2022 r. "Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA do 2030 roku z horyzontem roku 2040".

Obecnie trwają prace nad wypracowaniem Plan Wdrożenia Strategii (PWS), określający Inicjatywy, Programy Strategiczne oraz projekty i zadania niezbędne do realizacji celów strategicznych, zdefiniowanych w strategii wraz z wyznaczeniem przebiegu ich realizacji w czasie, finansowaniem oraz osobami odpowiedzialnymi za realizację.

Jak wyjaśniono, strategia spółki przedstawiona została przez pryzmat pięciu strategicznych kierunków rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia, E-przemysł oraz Energia).

"Realizując strategię, spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju" - napisano w raporcie.

Dodano, że w kontekście wpływu konfliktu w Ukrainie na realizację strategii, nie odnotowano i nie przewiduje się istotnych negatywnych konsekwencji.

"Ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Grupy Kapitałowej oceniane jest jako niskie. Potencjalnie negatywne, mogą okazać się rosnące ceny towarów i usług, które mogą przełożyć się na wzrost ogólnych kosztów realizacji Strategii, jednak nie stanowią aktualnie przeszkody dla jej realizacji" - podkreślono.

W raporcie wskazano, że Zasadniczy wpływ na strukturę aktywów i generowanie przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA ma Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa KGHM International LTD. (grupa kapitałowa niższego szczebla).

Dodano, że działalność KGHM Polska Miedź SA skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym w Polsce, natomiast działalność Grupy Kapitałowej KGHM International LTD. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym zlokalizowanym w krajach Ameryki Północnej i Południowej.

Źródło:PAP
  • KGHM
Reklama

Komentarze

    Reklama