Reklama

Wiadomości

„Czy KE planuje wsparcie dla kopalń węgla?”. Polska europosłanka pyta Komisję

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Europosłanka Izabela Kloc (PiS) zwróciła się z interpelacją do Komisji Europejskiej ws. analizy kosztów technologii zagospodarowywania gazów z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. „Czy Komisja przewiduje jakiekolwiek wsparcie finansowe ze środków unijnych dla kopalń węgla?” – pyta Komisję europosłanka.

Reklama

Chodzi o projekt unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w kopalniach. Aktualnie w Polsce gaz w kopalniach, czyli mieszanka powietrzno-metanowa o zawartości metanu powyżej 30-35 proc., jest kierowany do specjalnego komina i emitowany bezpośrednio do atmosfery. Przygotowanie stacji odmetanowania do wymogów rozporządzenia będzie wymagać znaczących nakładów finansowych.

Reklama

Projekt rozporządzenia wprowadza zakaz emisji metanu do atmosfery od 2025 roku. Zakaz ma objąć kopalnie emitujące powyżej 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla. W Polsce prawie wszystkie aktywne kopalnie należą do tej grupy.

Kloc wskazuje, że w dokumencie zawierającym ocenę skutków tej propozycji Komisja argumentuje, że korzyści ekonomiczne związane z działaniami na rzecz redukcji emisji metanu z kopalń węgla wcale nie są oczywiste, w przeciwieństwie do podobnych działań podejmowanych przez operatorów naftowych i gazowych.

Reklama

Czytaj też

Dokument podkreśla również, że technologie VAM (technologie zagospodarowywania gazów z szybów wentylacyjnych) pozostają stosunkowo drogie, a im niższe stężenie metanu, tym trudniejsza technicznie i kosztowniejsza jest jego redukcja.

Kloc wskazuje, że podczas spotkania na temat działań na rzecz redukcji metanu w sektorze energetycznym zorganizowanego przez Komisję Europejską w czerwcu 2022 r. eksperci poinformowali, że według ich obliczeń obecne na rynku technologie VAM mogą być zainstalowane tylko w 9 z 36 szybów w Polsce (w Polsce średnie stężenie metanu w szybach wentylacyjnych jest niskie i zmienne, oscyluje wokół 0,3 proc.).

Dlatego europosłanka zapytała Komisję, czy przeprowadziła analizę dostępności na rynku technologii VAM, które byłyby kompatybilne ze wszystkimi szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla kamiennego w Polsce oraz czy Komisja przeprowadziła analizę kosztów instalacji technologii VAM we wszystkich kopalniach węgla kamiennego w Polsce?

Kloc zapytała również, czy Komisja przewiduje jakiekolwiek wsparcie finansowe ze środków unijnych dla kopalń węgla niezbędnych do instalacji technologii VAM lub przyjęcia innych środków obniżenia emisji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama