• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

W 2018 r. Węglokoks zmniejszył eksport węgla i zajmował się importem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W 2018 r. katowicki Węglokoks - wiodący polski eksporter węgla - wysłał za granicę 1,1 mln ton tego surowca, wobec 2,7 mln ton rok wcześniej i 4 mln ton w 2017 r. Miniony rok był drugim, w którym spółka zajmowała się też importem węgla na potrzeby energetyki.

Głównym celem Węglokoksu w 2018 r. - jak podał w piątek jego prezes Sławomir Obidziński – była przede wszystkim dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmującej się przede wszystkim eksportem, Węglokoks stał się spółką handlową działającą na wielu rynkach i w różnych kategoriach produktowych. 

„Jednym z celów strategicznych spółki na najbliższe lata będzie utrzymanie zdolności do zabezpieczania potrzeb energetyki zawodowej w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju - poprzez interwencyjne zakupy węgla z importu. Dlatego zamierzamy uzupełnić kompetencje w obszarze logistyki, aby móc oferować kompleksową usługę dla naszych odbiorców” - zasygnalizował Obidziński. 

Węglokoks przypomina, że jego aktywność dotycząca importu węgla wynika wprost z dokumentu rządowego „Program dla sektora węgla kamiennego”, przyjętego w styczniu 2018 r., gdzie został przywołany jako interwencyjny importer węgla na potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa. W 2018 r. firma sprzedała spółkom energetycznym ok. 1,1 mln ton importowanego węgla. 

W 2018 r. całkowity obrót węglem (eksport, import, sprzedaż krajowa) wyniósł 3,8 mln ton, planowany w 2019 r. powinien przekroczyć 4 mln ton. W istotny sposób zmieniła się struktura zysku ze sprzedaży: w 2015 r. 70 proc. zysku spółki było generowane z eksportu węgla, a w minionym roku już tylko ok. 25 proc. 

W warunkach znacznego spadku eksportu węgla (do poziomu 1,3 mln ton) dynamika wzrostu przychodów Węglokoksu przekroczyła w 2018 r. 20 proc. - wobec 2017 r. W 2017 r. Węglokoks wyeksportował 2,7 mln ton węgla, a w 2016 r. – 4 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy. 

Jak podał wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych Tomasz Heryszek, w ub. roku eksport zapewnił ok. 30 przychodów spółki, również 30 proc. przyniosła sprzedaż krajowa wraz z importem; ok. 32 proc. wygenerowała sprzedaż dla przemysłu, w tym hutnictwa, pozostałe 8 proc. to usługi, szczególnie logistyka i sprzedaż usług finansowych. Sprzedaż jednostkowa wyniosła 2,5 mld zł; wynik finansowy sięgnął 113 mln zł brutto. 

Jesienią ub. roku zaktualizowano strategię rozwoju grupy kapitałowej Węglokoks na lata 2018-2023 r. opierając ją na pięciu segmentach: handlu, górnictwie, hutnictwie, energetyce i logistyce. Podstawą aktualizacji stały się, jak zaznaczył Obidziński, „istotne zmiany na rynku węgla, stali i energii w ostatnich latach”.

Zaktualizowana strategia zakłada rozwój poszczególnych segmentów i zacieśnianie współpracy między spółkami grupy, które w 2018 r. osiągnęły łączne przychody ze sprzedaży na poziomie 5,4 mld zł, w sumie przeznaczając na wydatki inwestycyjne 235 mln zł. 

W tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 mln zł. To w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń, a także "duże projekty logistyczne". 

Spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary, w ub. roku wydobyła około 2,5 mln ton węgla, a jej wstępnie szacowany zysk brutto powinien osiągnąć ok. 56 mln zł. Wobec sczerpania ekonomicznie i bezpiecznie dostępnych złóż, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiła część ruchu Piekary tego zakładu. Wydobycie będzie tam prowadzone do końca I kw. 2020 r. Nikt nie straci pracy: część osób odejdzie emeryturę, pozostali zostaną przeniesieni do ruchu Bobrek. 

Wydobycie prowadzone będzie nadal w ruchu Bobrek. Spółka Węglokoks Kraj pozostawi w Piekarach Śląskich bocznicę kolejową, plac składowy i paczkowalnię. Zakłady przeróbcze wykorzystane będą do wzbogacania węgla pozyskiwanego z zewnątrz - z przeznaczeniem na handel.

Katowicki Węglokoks w ciągu w ciągu ponad 65 lat swojej działalności wysłał za granicę ok. 1,5 mld ton polskiego węgla. Rekordową ilość – 43 mln ton – firma wysłała wyeksportowała w 1984 r. W 2005 r. eksport wynosił 18 mln ton i spadał – w 2010 r. było to 8,7 mln ton, a w 2016 r. ok. 4 mln ton.(PAP)

Komentarze