• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Tobiszowski: 36 projektów zaproponowała strona polska do Coal Regions in Transition

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

36 projektów zaproponowała strona polska do inicjatywy Coal Regions in Transition – poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Lista projektów, które będą realizowane, ma zostać ogłoszona na szczycie klimatycznym w Katowicach.

O stan zaawansowania prac strony polskiej nad uruchomioną z końcem ub. roku przez Komisję Europejską nową platformą wsparcia dla regionów górniczych będących w okresie transformacji w UE (Coal Regions in Transition) pytał w czwartek w Sejmie poseł Grzegorz Matusiak (PiS). Od początku prac inicjatywą zostało objęte woj. śląskie; poza urzędem marszałkowskim udział w nich biorą m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.

Jak relacjonował Tobiszowski, inauguracyjne spotkanie przedstawicieli rządu z KE w kontekście inicjatywy miało miejsce 12 października ub. roku. Pierwotnie inicjatywie nadano charakter pilotażowy - pod kątem woj. śląskiego; potem jednak KE zdecydowała, że program ten zostanie poszerzony o inne regiony górnicze w Unii Europejskiej.

Kolejne kluczowe spotkania ws. inicjatywy miały miejsce 12 grudnia w Strasburgu i 12 lutego br. w Katowicach. W tym czasie rozpoczęto identyfikację projektów mogących wspomóc transformację regionów górniczych. Część z nich zgłosiły ministerstwa (w tym projekty umieszczone w rządowym Programie dla Śląska), część to projekty regionalne – zgłoszone przez urząd marszałkowski, przy współpracy m.in. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

„Następne spotkanie odbędzie się 12-13 lipca w Brukseli. Polska zabiegała o zorganizowanie tego spotkania; chodzi o przygotowanie i ocenienie przez KE zgłoszonych przez nas 36 projektów. Rozmawiamy, skąd moglibyśmy liczyć na wsparcie finansowe. Istotą jest, abyśmy zdążyli z projektami do 24-25 października, aby następnie na szczycie klimatycznym w Katowicach móc ogłosić, które projekty zostaną wsparte ścieżką finansowania z KE” - mówił wiceminister.

Tobiszowski uściślił, że ostatnio zgłoszone projekty były zgodnie z sugestiami przedstawicieli KE precyzowane i w części łączone, aby w następnym kroku mogły zostać poddane analizie pod kątem pozyskania dofinansowania - czy z obecnie dostępnych jeszcze źródeł, czy też pod kątem perspektywy finansowej po 2020 r.

„Weszliśmy w istotny etap rozmowy precyzującej, jakie środki Komisja Europejska zaangażuje w projekt i jakie będzie miała oczekiwania wobec uczestniczących w nim krajów” - zasygnalizował wiceminister dodając, że swoje propozycje w tym zakresie KE ma wypracować do końca lipca.

„Z tego, co mówili podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (w maju br. - PAP) panowie (komisarz UE ds. klimatu Miguel Arias – PAP) Canete, (przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii ITRE w Parlamencie Europejskim Jerzy – PAP) Buzek i (minister energii Krzysztof – PAP) Tchórzewski, idziemy w kierunku, że 50 proc. środków będzie gwarantowała KE, a 50 proc. angażowały uczestniczące w platformie kraje” - podał.

KE akcentowała wcześniej, że w perspektywie 2014-20 nie ma nowych źródeł finansowania dla tego typu przedsięwzięć; mogą być one jednak realizowane zw środków dostępnych w programie regionalnym, programach centralnych czy też celowanych, zarządzanych bezpośrednio przez KE.

W czwartek wiceminister energii akcentował, że intencją inicjatywy jest przywrócenie regionów poprzemysłowych do funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej w nowym kształcie. Ministerstwo Energii zaproponowało pod jej kątem projekty m.in. elektrowni szczytowo-pompowej w oparciu o infrastrukturę likwidowanej kopalni Krupiński czy „reaktywacji terenów poprzemysłowych” w oparciu o bazę takich miejsc przygotowaną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.

„Intencją, do której przekonaliśmy Komisję Europejską jest, aby nadać nowy impuls rozwojowy regionom poprzemysłowym, pogórniczym w tym procesie transformacji. Bo to, co zauważamy w Polsce – szczególnie w woj. śląskim, ale i w rejonie wałbrzyskim - tereny poeksploatacyjne mają swoją specyfikę. One są dobrze skomunikowane, mają swoje walory, ale mają też zagrożenia, np. osiadania, niekiedy trzeba je zrekultywować, wyburzyć niektóre obiekty, dobrze opisać – i wymyśleć, jakie inwestycje mogłyby być tam umieszczone” - wyjaśnił Tobiszowski.

„Chcę podkreślić, że jest to pierwszy program dający szansę reaktywacji terenów poprzemysłowych w poszczególnych regionach w Europie” - zaakcentował wiceszef ME.

Według wcześniejszych informacji urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego tamtejsi samorządowcy zaproponowali pod kątem inicjatywy m.in. projekt rewitalizacji Parku Śląskiego, a także fundusze rewitalizacyjne.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W trakcie wydarzenia, w którym weźmie udział nawet 40 tys. uczestników z blisko 200 krajów, planowane jest m.in. przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie.

MZ / PAP

Komentarze