Reklama

Górnictwo

Tauron Wydobycie zapewnia o kontynuowaniu inwestycji w kopalniach

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Spółka Tauron Wydobycie zapewnia o kontynuowaniu inwestycji w swoich zakładach. M.in. uruchomiono eksploatację ze złoża Brzezinka, a budowa nowego poziomu w kopalni Janina jest zaawansowana w prawie 90 proc. 

O warunkach dalszej budowy szybu Grzegorz trwają rozmowy z wykonawcą tej inwestycji.

Informację o realizowanych w spółce inwestycjach oraz prowadzonych działaniach naprawczych, prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny przedstawił podczas poniedziałkowego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej.

"Parlamentarzyści mieli okazję zapoznać się z finalizowaną obecnie budową poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina. Inwestycja jest już zaawansowana w blisko 90 procentach. Dzięki niej zostaną udostępnione pokłady węgla, o parametrach poszukiwanych przez energetykę konwencjonalną" - powiedział po spotkaniu prezes Cudny.

Niedawno w Janinie uruchomiono zjazd ludzi na dół jedną z największych klatek szybowych w Polsce, dzięki czemu czas dotarcia załogi do miejsc pracy skraca się nawet 20-krotnie. Cała inwestycja w kopalni ma być zakończona w przyszłym roku. Również w 2021 r. - jak informowała wcześniej spółka - kopalnia Janina w Libiążu ma być administracyjnie połączona z innym zakładem spółki Tauron Wydobycie - kopalnią Sobieski w Jaworznie. W kolejnym roku oba zakłady mają już być kopalnią zespoloną także pod względem technicznym.

Podczas poniedziałkowego spotkania prezes Taurona Wydobycie podkreślił rolę uruchomionej w kopalni Sobieski eksploatacji węgla ze złoża Brzezinka, charakteryzującego się najlepszymi parametrami jakościowymi paliwa dla energetyki konwencjonalnej. Kopalnię oraz uruchomiony w listopadzie nowy blok energetyczny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno łączy specjalna linia kolejowa.

Reklama

Reklama

Jednym z tematów poniedziałkowego spotkania z parlamentarzystami była także budowa szybu Grzegorz w Jaworznie. Ta realizowana od kilku lat inwestycja, szacowana na ponad pół miliarda złotych, jest kluczowa dla przyszłości kopalni Sobieski. Według zapowiedzi, ten głęboki na 870 m szyb miałby uzyskać pełną funkcjonalność w 2023 r. Po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróciłaby się o ponad połowę. W ostatnim czasie m.in. związkowcy wyrażali obawy o przyszłość tej inwestycji.

"W trakcie spotkania rozmawialiśmy też o inwestycji Szyb Grzegorz. Do tej pory zakończono budowę infrastruktury powierzchniowej, niezbędnej do głębienia szybu i wydrążono ponad 80 metrów szybu w tzw. obudowie ostatecznej. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy Tauronem Wydobycie a wykonawcą inwestycji, ukierunkowane na ustalenie szczegółowych warunków jej dalszego prowadzenia" - poinformował prezes Cudny.

Podczas spotkania zaprezentowany został również stan inwestycji w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, gdzie dla poprawienia bezpieczeństwa załogi m.in. zmodernizowano stację odmetanowania i przebudowano ponad 2 km wyrobisk wentylacyjnych. Działania te - w ocenie zarządu firmy - dają dobrą perspektywę dla kopalni, która produkuje paliwo dla odbiorców w branży metalurgicznej i chemicznej.

"Dodatkowo w przyszłym roku na terenie zakładu pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych, które będą produkowały energię elektryczną i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni" - zapowiedział prezes spółki.

Tomasz Cudny zapewnił, że Tauron Wydobycie dąży do pełnego wykorzystania potencjału spółki, generowanego m.in. poprzez posiadanie największych zasobów węgla energetycznego i węgla o najniższej zawartości chloru w Polsce. "Naszą domeną już dziś jest produkcja paliwa o niskiej zawartości chloru, niezbędnego dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych - takich jak nowy blok w Jaworznie" – powiedział prezes.

W końcu listopada związkowcy z Tauronu Wydobycie wystosowali list do wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, domagając się jasnych deklaracji co do przyszłości kopalń spółki. Pismo było następstwem cytowanej w mediach wypowiedzi prezesa Grupy Tauron, dotyczącej konieczności głębokiej transformacji spółki wydobywczej oraz tego, że po 2021 r. nie będzie możliwe finansowe wspieranie działalności górniczej w ramach grupy.

1 grudnia br. wiceminister Soboń spotkał się ze związkowcami z grupy Tauron oceniając, że wypracowanie efektywnego porozumienia ze stroną społeczną w energetyce i górnictwie jest kluczowe dla sfinansowania transformacji polskiej energetyki, która zagwarantuje spełnienie stawianych przez UE celów klimatycznych. Soboń podtrzymał wówczas wcześniejsze deklaracje, iż w ramach prac nad strategią dla energetyki prowadzone będą również rozmowy ze stronę społeczną tego sektora.

W końcu września, niemal równolegle do podpisania porozumienia między delegacją rządową a działającymi na Śląsku związkami w sprawie zasad i tempa restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w Tauronie powstał komitet protestacyjno-strajkowy. Związki działające w zatrudniającej ok. 25 tys. osób grupie uznały wówczas, że strategia w tym zakresie wymaga również rozmów ze stroną społeczną firm energetycznych i zgłosiły postulat zorganizowania "energetycznego okrągłego stołu" na temat przyszłości tej branży.

Obecnie aktywa wytwórcze Grupy Tauron oparte są głównie na węglu kamiennym. W ub. roku Grupa ogłosiła strategię tzw. zielonego zwrotu, w ramach której w perspektywie 2030 r. chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Priorytetem jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkie zmniejszanie emisji CO2.

Od stycznia do września br. 64 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń, które wydobyły go blisko 3,6 mln ton, wobec ponad 2,9 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla była na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie, nieco poniżej 3 mln ton.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama