• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Strata grupy JSW za pierwsze półrocze wyniosła 330 mln zł netto

Fot. JSW S.A.
Fot. JSW S.A.

330,5 mln zł straty netto odnotowała w pierwszym półroczu br. grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W porównywalnym okresie przed rokiem Grupa miała 973,8 mln zł straty - wynika z danych JSW.

Według opublikowanych w czwartek informacji JSW przychody Grupy wzrosły z 3 mld 425 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. do 4 mld 177 mln zł po sześciu miesiącach tego roku.

EBITDA Grupy JSW w pierwszym półroczu br. wyniosła 255,9 mln zł, a EBITDA skorygowana (bez zdarzeń jednorazowych) 339,4 mln zł. Strata EBITDA JSW w segmencie węglowym wyniosła w I poł. br. 472,1 mln zł (przed rokiem strata wynosiła 601,7 mln zł), a w segmencie koksowym zysk EBITDA wyniósł 757,3 mln zł (wobec 41,5 mln zł straty rdr.)

W pierwszym półroczu br. kopalnie spółki wyprodukowały 6,8 mln ton węgla, wobec 6,7 mln ton w porównywalnym okresie przed rokiem. W strukturze produkcji 5,5 mln ton stanowił węgiel koksowy, a 1,4 mln ton - węgiel energetyczny.

Należące do Grupy JSW koksownie wytworzyły w pierwszym półroczu br. 1,8 mln ton koksu (rok wcześniej ok. 1.6 mln ton).

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w I poł. br. wyniosły 1,86 mld zł (przy stracie operacyjnej 986 mln zł), a w segmencie koks, bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - 2,1 mld zł (przy zysku operacyjnym 700,8 mln zł).

Średnia cena węgla koksowego spadła w pierwszym półroczu (wobec półrocza 2020 r.) z 487,78 zł za tonę do 416,86 zł za tonę, a średnia cena koksu wzrosła z 829,65 zł za tonę do 1 099,77 zł. W końcu czerwca br. JSW miała na zwałach 1,41 mln ton zapasów węgla i 145,8 tys. ton koksu.

Reklama
Reklama

Na wyniki finansowe JSW w pierwszym półroczu wpłynęło m.in. utworzenie dodatkowego odpisu aktualizującego wartość majątku będącej w budowie kopalni Jastrzębie-Bzie w wysokości 73,0 mln zł – za okres I poł. 2021 r. Przed rokiem odpis wartości bilansowej tej kopalni sięgnął 430,9 mln zł.

Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią SARS-CoV-2 wyniosły 20,5 mln zł, wobec 75,8 mln zł rok wcześniej.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22,2 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

Źródło:
PAP
  • JSW

Komentarze