Reklama

Górnictwo

SRK: Wkrótce koniec weryfikacji wniosków o rekompensatę za utracony deputat

Pracownikom Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) pozostało do weryfikacji ponad 7 tys. wniosków o 10-tysięczną rekompensatę za utracone prawo do bezpłatnego węgla. W sumie od ubiegłego roku sprawdzono ok. 180 tys. wniosków. Negatywnie zweryfikowano 17 tys. z nich.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, otrzymują informacje w tej sprawie listownie. Przysługuje im możliwość odwołania do właściwego sądu pracy w terminie 14 dni od momentu odebrania decyzji o odmowie wypłaty rekompensaty.

Dziennie rozpatrywanych jest ponad 800 wniosków. Przedstawiciele SRK oceniają, że obecnie trwa najtrudniejszy etap procesu weryfikacji - częstym problemem jest brak kontaktu z osobami, których wnioski wymagają uzupełnienia o dokumenty pozwalające na wypłatę 10 tys. zł. rekompensaty. Zainteresowani mogą przesyłać brakujące dokumenty listownie bądź na adresy e-mailowe pracowników weryfikujących wnioski w trzech punktach obsługi klienta.

Jak podała we wtorek SRK, pracownicy spółki z reguły próbują kontaktować się z wnioskodawcami telefonicznie, chociaż także listownie oraz osobiście.

"Wysyłamy również listowne prośby o uzupełnienie niezbędnych dokumentów; dotychczas wysłaliśmy ponad tysiąc takich listów. Pracownicy spółki kontaktują się także z wnioskodawcami w miejscach ich zamieszkania" - poinformował prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Tomasz Cudny.

SRK deklarowała wcześniej, że zasadnicza część prac przy weryfikacji wniosków o 10-tysięczną rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla powinna zakończyć się do końca lutego.

Na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przypadła największa część rekompensat, wypłacanych na podstawie ubiegłorocznej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W sumie wypłacono już ok. 200 tys. 10-tysięcznych rekompensat, a dalsze wnioski są w trakcie weryfikacji.

Przyjęta w październiku ub. roku Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przyznała 10-tysięczne rekompensaty emerytom i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty węglowe, a także wdowom i sierotom po nich. Nie objęła jednak tych wdów i sierot, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń, w tym ofiarach wypadków górniczych. Rekompensat nie dostali także ci obecni emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu jeszcze jako czynni pracownicy. Możliwość przyznania rekompensat także tym grupom ma być jeszcze analizowana.

We wtorek wieczorem realizację Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla omówi sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa. Podjęcia tego tematu przez komisję domagali się m.in. posłowie Platformy Obywatelskiej, zwracający uwagę na nieobjęcie ustawą m.in. wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, a także osób, które utraciły deputaty jako pracownicy. PO przygotowała projekt nowelizacji ustawy, aby rekompensaty mogły otrzymać także te grupy.

(PAP/jk)

Reklama

Komentarze

    Reklama