Reklama

Górnictwo

Skarb Państwa dokapitalizuje Tauron - w tle przejęcie KWK "Brzeszcze"

  • Ilustracja: ESA
    Ilustracja: ESA

Zarząd Taurona planuje podwyższenie kapitału zakładowego o 400 mln złotych. Zgodnie z komunikatem koncernu wkład zostanie wniesiony przez Skarb Państwa w formie akcji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na 9 listopada br. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego zostaną podjęte decyzje dotyczące emisji 80 mln akcji niemych o wartości nominalnej 5 złotych każda. 

„Podwyższenie kapitału zakładowego ułatwi Grupie Tauron prowadzenie ambitnego programu inwestycyjnego. Projekt ten przyczyni się do utrzymania wiarygodności spółki i wzmocnienia jej wizerunku jako solidnego partnera dla instytucji finansowych. Warto też zauważyć, że takie wsparcie dominującego akcjonariusza może mieć pozytywny wpływ na dotyczące Grupy decyzje podejmowane m.in. przez banki” – informuje Jerzy Kurella, prezes zarządu.

W przypadku uzyskania pozytywnych decyzji Walnego, kapitał zakładowy Taurona wzrośnie z 8,76 mld zł do 9,16 mld złotych. Wkład na poczet jego podwyższenia wniesie do spółki aportem Skarb Państwa w formie akcji będących w publicznym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Walory nowej serii będą akcjami imiennymi niemymi - ich posiadacze nie będą mieli prawa głosu na walnym zgromadzeniu, w związku z czym nie ulegnie zmianie pozycja poszczególnych akcjonariuszy. Warto jednak zauważyć, że wspomniane walory będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy - do momentu pokrycia różnicy pomiędzy obecną ceną akcji, a ich wartością nominalną, wyniesie ona 200% w stosunku do nieuprzywilejowanych.

Spółka informuje, że pozyskanie finansowania przez podniesienie kapitału zakładowego nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec pierwszego półrocza 2015 r. kształtował się na poziomie 1,93 x.

Wiele wskazuje na to, że dokapitalizowanie grupy przez Skarb Państwa - kontrolujący ok. 30% udziałów - jest związane z prawdopodobnym przejęciem kopalni „Brzeszcze”. Taki scenariusz uprawdopodabniają wahania w notowaniach Taurona: kurs otwarcia wynosił dzisiaj 3,27 zł, ale po ogłoszeniu informacji o planowanych zmianach w statucie zaczął spadać i w chwili obecnej zatrzymał się na poziomie 3,19 zł. 

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach, z powodu przedłużających się negocjacji ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, Skarb Państwa doprowadził najpierw do odwołania rady nadzorczej koncernu, a następnie jego zarządu. Zmiany zaowocowały wznowieniem zawieszonych wcześniej negocjacji. Pod koniec ubiegłego tygodnia Tauron poinformował także o rozwiązaniu porozumień z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica oraz spółką FTF Columbus. Dotyczyły one szeroko rozumianej kooperacji podczas ustalania warunków przejęcia KWK „Brzeszcze” oraz wspólnego zarządzania zakładem w kolejnym etapie.  Efektem takiego ruchu jest uproszczenie procesu negocjacyjnego oraz obciążenie spółki dodatkowymi kosztami, ponieważ wymienione powyżej podmioty miały wnieść do RSG wkład w wysokości 150 milionów złotych.

Zobacz także: Grupa Azoty pomoże sektorowi górniczemu

Zobacz także: Enea chce wejść do Bogdanki tylnymi drzwiami

Reklama

Komentarze

    Reklama